Juhtimise pohimote. Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa | Invicta

Väikese organisatsiooni eripära seisneb selles, et spetsialiseerumist on pigem vähem kui rohkem ja kõik peavad suutma hunt Kriimsilmana erinevaid rolle võtta. Igal ühel on oma vaatenurk asjadele ning ühise eesmärgi nimel töötades on sünergia abil võimalik kiiremini sihtpunkti kohale jõuda. Kui juht on huvitatud oma ettevõtte arenemisest ja kasvamisest, siis peab ta märkama, millal on ettevõte jõudnud sellisesse arengufaasi, kus tegevuse laiendamiseks tuleks palgata uusi töötajaid. Organiseerimise käigus kavandab juht vajalikud töökohad ja kujundab organisatsiooni struktuuri, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist.

Juhtimine Juhtimist on defineeritud mitmeti.

Siinkohal on esitatud üks võimalik variant: juhtimine on eesmärkide saavutmine teiste inimeste kaudu, st juht suunab töötajate tegevusi nii, et nad Juhtimise pohimote ettevõtte Juhtimise pohimote. Juhtimistegevustena on sagedamini välja toodud plaanimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine. Plaanimine on ettevõtte eesmärkide püstitamine. Strateegiline plaan annab ettevõtte tegevusele suuna, sisu ja tähtajad.

Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Eesmärgid püstitatakse ajamõõtmest lähtuvalt. Strateegilised ehk pikaajalised eesmärgid planeeritakse enamasti aastaks ning need tulenevad ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest.

Juhtimise pohimote Polvevalu liigesed

Visioon kirjeldab, kuhu ettevõtte liigub, millisena soovitakse näha ettevõtet tulevikus. Missioon selgitab ettevõtte tegevuse põhimõtteid ning toob välja ettevõtte eripära.

Hea juhi kümme põhimõtet - Arhiiv - Majandus

Missioon peaks olema sõnastatud lühidalt, selgelt ja tähelepanu äratavalt. Väärtused on põhimõtted, Juhtimise pohimote ettevõttes järgitakse nt usaldusväärsus, kliendi austamine, kvaliteetne tulemus jne.

Väärtuste kujundaja on ettevõtte juht ning tema ülesandeks on kujundada vastavalt neile väärtustele ka ettevõtte töötajate suhtumist ja hoiakuid.

Juhtimise pohimote Kuna kuunarnuki liigesed haiget

Organiseerimine on eesmärkide saavutamise strateegia kavandamine — st, et tuleb leida teed, kuidas jõuda seatud eesmärkideni. Organiseerimise käigus kavandab juht vajalikud töökohad ja kujundab organisatsiooni struktuuri, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist. Strateegiliste eesmärkide täitmiseks kavandatakse lühemaajalised plaanid, kus määratletakse konkreetsed tegevused, mille elluviimiseks on planeeritud vajalikud ressursid ja ajaline mõõde lähiaastateks, lähikuudeks.

Strateegiline planeerimine on pidev protsess. Strateegilise plaani elluviimiseks kaasab ettevõtte juht vajalikke osapooli ning võtab vastu otsuseid, mis on kooskõlas strateegilise plaaniga.

Juhtimine Juhtimist on defineeritud mitmeti. Siinkohal on esitatud üks võimalik variant: juhtimine on eesmärkide saavutmine teiste inimeste kaudu, st juht suunab töötajate tegevusi nii, et nad saavutaksid ettevõtte eesmärgid. Juhtimistegevustena on sagedamini välja toodud plaanimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine. Plaanimine on ettevõtte eesmärkide püstitamine.

Loe lisaks: strateegiline planeerimine. Eestvedamine on töötajate motiveerimine ja inspireerimine ühiste eesmärkide nimel pingutama.

Suurus ei ole vabandus — inimeste juhtimise ABC Ma olen tihti peale kuulnud vabandust, et me oleme nii väike ettevõte — meil pole personalijuhtimist vaja! Mis mõttes?!? Kui Sa just ei ole FIE või ühe-mehe-firma, siis sul on vaja oma inimestega tegeleda. Viimasel ajal räägitakse palju automatiseerimisest ja digitaliseerimisest. Jah, teatud asjad saab masinate abil lihtsamini teha, aga inimlikku touchi ei asenda miski.

Oma tegevusega suunab ja julgustab juht kõiki töötajaid saavutama parimat võimalikku tulemust. Juht peab olema ettevõtte väärtuste kandja ning tema käitumine ja suhtlemisviis töötajatele eeskujuks.

Loe lisaks: eestvedamine 4. Kontrollimine on saadud tulemuste hindamine.

Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa

Juht võrdleb ettevõtte tulemusi püstitatud eesmärkidega. Nii on võimalik saada ülevaade ettevõtte hetkeseisust ning välja selgitada võimalikke vigu.

  • Suurus ei ole vabandus - inimeste juhtimise ABC —
  • Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa - Ajakiri Director

Oluline on kontrollida finantsressursside kasutamist, st võrrelda kulutusi kavandatud eelarvega. Juhi rollid Sageli on loomeettevõtjad ettevõtte kasvule vähe orienteeritud ja uute töökohtade loomist ei planeerita.

Tihti puudub neil kogemus organisatsiooni kujundamiseks. Paljud väikeettevõtjad leiavad, et lihtsam on vajalikud tööd ise ära teha ka siis, kui ettevõte kasvab ja võiks palgata uusi töötajaid.

Hea juhi kümme põhimõtet

Kui juht on huvitatud oma ettevõtte arenemisest ja kasvamisest, siis peab ta märkama, millal on ettevõte jõudnud sellisesse arengufaasi, kus tegevuse laiendamiseks tuleks palgata uusi töötajaid. Tööandjaks olemine toob kaasa vastutuse töötajate eest ning vajaduse asuda liidri rolli.

Liidriks olemine tähendab visiooni omamist ja inimeste juhtimist vastavalt ettevõtte strateegiale. Ettevõtte juhil tuleb täita mitmeid erinevaid rolle.

Alljärgnevalt on kirjeldatud neist olulisemaid: eestvedaja rollis vastutab juht töötajate valiku, värbamise, motiveerimise, tunnustamise ja juhendamise eest. Ta peab looma töötajatele kaasaegsed töötingimused ja varustama vajalike töövahenditega. Selleks tuleb koguda teavet ettevõtte sees, suhelda töötajatega, uurida aruandeid jm ning olla kursis ka väljastpoolt tuleva infoga, mis puudutab ettevõtte tegevusvaldkonda.

Juhtimise pohimote Koor liigeste liigestest

Juht peab kindlustama Kiirusta kaed kaed ettevõttes, ta peab töötajatele tutvustama vajalikke juhendeid ja reegleid ohutus- ja töötervishoiu nõuded, töökorralduse reeglid. Ta suhtleb ja sõlmib lepinguid teiste ettevõtete ja asutustega ning lahendab vajadusel probleeme. Tähtis on juhi erinevaid rolle tunda ja kasutada. Hea juht teab, millal missugune roll tuleb võtta. Pane tähele!