Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes. Kuidas lihased kasvavad? Füsioloogia ja anatoomia

Väike palavik tekib: 37,3. Kasutult kaovad kui unenäopaines parimad päevad ja püüded. Kaugume selle juurest, mis oli. Ei uuri ma su püksilõiget, nime, ei sinu soeng mind vaimustusse vea. Vaktsiinidevastane hirm aga kaotas selle turult ja sellealane uurimistöö peatus.

President Monsoni reegel on lihtne ja selge.

President Monsoni reegel on lihtne ja selge. See toimib samamoodi kui Lehhile antud Liahoona.

NÄDALA MÕTE. 14.10.2019

Kui rakendame usku ja kuuletume hoolega Issanda käskudele, leiame eriti igapäevate valikute ees hõlpsasti õige suuna. Apostel Paulus kõneleb sellest, kui tähtis on külvata Vaimus ja jälgida, et me ei külvaks lihas. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu.

Selja- ja kaelateraapia

Vaimus külvamine tähendab seda, et peame jõudma oma mõtete, sõnade ja tegudega oma taevaste vanemate jumalikule tasemele. Ent pühakirjades mainitakse ka liha kui loomupärase inimese füüsilist või lihalikku poolt, mis sunnib inimesi alla heitma lihalikele kirgedele, soovidele, isudele ja himudele, selle asemel et otsida inspiratsiooni Pühalt Vaimult.

Kui me tähelepanelikud ei ole, võime maailmas valitseva pahelisuse survel omaks võtta labase ja vastutustundetu käitumise, mis hakkab mõjutama meie iseloomu.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Me saame pühakirju uurides teada, et lubadused, mis Issand meile on andnud, sõltuvad meie kuulekusest, ajendavad meid elama õigemeelset elu. Need lubadused kosutavad meie hinge, annavad lootust, innustavad mitte alla andma igapäevaelu raskustele maailmas, kus eetilised ja kõlbelised väärtused on hävimas, mistõttu inimesed on veelgi altimad lihas kündma.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Kuid kuidas olla kindel, et meie valikud aitavad meil künda Vaimus, mitte lihas? Kui püsite Issanda poolel, olete tema mõju all ja teil pole mingit soovi valesti käituda.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Kristuse Valgus ühes Püha Vaimu kaaslusega aitab meil kindlaks teha, kas elame nagu kohane Issanda valdusalal või mitte. Kui mõtleme hästi, on see inspireeritud Jumalast, sest kõik hea tuleb Jumalalt.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Kui mõtleme halvasti, mõjutab meid vaenlane, sest tema veenab inimesi tegema halba. Minu südant on liigutanud aafriklaste otsusekindlus ja usinus püsida Issanda valdusalas.

Spordimehest sai juurvili

Neist, kes võtavad vastu kutse tulla Kristuse juurde, saab isegi ebasoodsates oludes maailma valgus. Mõned nädalad tagasi oli mul Lõuna-Aafrikas ühes koguduses võimalus külastada koos kahe noore preestri, nende piiskopi ja vaia juhatajaga väheaktiivseid noori mehi nende kvoorumis. Mulle jättis sügava mulje kahe noore preestri söakus ja alandlikkus, kui nad väheaktiivseid noori mehi kirikusse tagasi kutsusid. Ma märkasin, et nende väheaktiivsete noorte meestega rääkides peegeldus nende palgeil Päästja valgus ja see levis kõikidele ümberolijatele.

Need kaks preestrit olid oma suhtumise poolest Issanda territooriumil.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Nad teenisid töövahenditena Tema käes, kutsudes teisi tegema sama. Õpetuses ja Lepingutes õpetab Issand meile, mida tähendab külvata Vaimus ja kuidas jõuda Issanda valdusalale: alandagem end Jumala ees, tulgem murtud südame ja kahetseva vaimuga, tunnistagem Kiriku ees, et oleme tõesti meelt parandanud kõigist oma pattudest, võtkem enda peale Jeesuse Kristuse nimi, otsustagem kindlalt teenida Teda lõpuni ja näidakem oma tegudega, et me oleme võtnud vastu Kristuse Vaimu ja laskem end võtta ristimise kaudu Tema Kirikusse.

The Deal with Protein

Meie otsusekindlus neid lepinguid täita valmistab meid ette elama Jumala juures ülendatutena. Nende lepingute meelespidamisest sõltub meie suhtumine oma perekonda, meie suhted teiste inimestega, iseäranis aga Päästjaga.

Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes

Jeesus Kristus on näidanud täiuslikku käitumist, kuidas kujundada oma suhtumist, et suuta täita pühi lepinguid. Päästja tõrjus oma elust välja kõik mõjutused, mis oleksid takistanud Tal keskenduda jumalikule missioonile, eriti kui vaenlane või järgijad Teda Ta maise teenimistöö ajal kiusasid. Kuigi Ta ei teinud kunagi pattu, oli Ta süda murtud ja vaim kahetsev ning tulvil armastust meie Taevase Isa ja kõikide inimeste vastu. Ta alandas end meie Taevaisa ees, öeldes lahti omaenda tahtest, et täita kuni lõpuni kõiges seda, mida Tema Isa oli Temalt Mis kulvata uhe kulvata ja lihaseid kaes.

  • Liigendid haiget juure pohjus
  • AIDSi valu
  • Arne Hiob
  • Examples Add Stem The Lord hates a proud look, a lying tongue, a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, [and] he that soweth discord [see Proverbs —19].
  • Salakaval puugihaigus külvab mõistmatust ja kannatusi - Uudised - Lõuna-Eesti Postimees
  • Kuidas lihased kasvavad ja mida nende kasvu jaoks vaja on? ()