Uhise salvi jatkusuutlikkus.

Olenemata majandustsükli faasist finantseerime endiselt uusi projekte, et süstida Eesti majandusse uut raha. Pangaliidu juhatus jälgib regulaarselt aktiivsete pangakontode juurdekasvu, kuna see on üks majandusarengu indikaatoritest. Rohkem uuenduslikku mõtlemist, vähem bürokraatiat Et Eesti majandus saaks stabiilselt kasvada, peame pidevalt otsima viise, kuidas teha asju paremini, kiiremini ja mõistlikumalt. Valitud ettevõtted paistavad silma uuenduslike, skaleeritavate ja mis kõige tähtsam, tõhusate lahenduste poolest, mis ühise koostöö tulemusena aitaksid edendada ka finantssektorit. Selleks on ka üha enam erinevaid võimalusi ja valikuid.

Sisukord Eng Pangaliidu strateegilised eesmärgid Aastatel seavad Eesti pangad oma peamiseks ülesandeks aidata kaasa majanduse kiirele ja jätkusuutlikule taastumisele koroonaviiruse põhjustatud globaalsest majanduskriisist. Kiire reageerimine Iga kriis pakub võimalusi, et kutsuda Uhise salvi jatkusuutlikkus muutusi ja kiirendada reforme.

Tähtis on, et Eesti teeks kriisist taastumisel õigeid valikuid ja tõstaksime nii üheskoos meie majanduse arengu uuele tasemele. Et majandus saaks kiirelt ja kestlikult taastuda, peame kriisi ohjates silmas pidama ka kaugemat tulevikku.

Peame otsima viise, mis aitaksid kaasa jätkusuutlikule kasvule mitte ainult homme ja ülehomme, vaid ka viie või kümne aasta pärast. Majanduse kiire ja tõhusa taastumise eelduseks on riskide oskuslik juhtimine, jätkusuutlike majanduspraktikate viljelemine ja innovatsiooni suurendamine. Ülereageerimise vältimine — stabiilselt ja rahulikult kriisist välja Et majandus saaks kiirelt taastuda, peame kriisi ohjama mõistlikult, ilma ülemääraste piiranguteta, pakkudes paindlikke abinõusid hädasolijaile ja tagades piisava finantseerimise.

Eesti pangad pööravad lähiaastatel kõrgendatud tähelepanu kolmele teemale, et vältida majanduse taastumise pidurdamist pankade poolt: 1. Olenemata majandustsükli faasist finantseerime endiselt uusi projekte, et süstida Eesti majandusse uut raha.

Pangaliidu strateegilised eesmärgid 2020-2022

Igal ajal on turul olemas tugevad äriideed, mis vajavad pankade tuge, et reaalsuseks saada. Toetame elutervet konkurentsi nende projektide finantseerimisel. Pangaliidu juhatus jälgib regulaarselt Eesti majandusse investeeritud raha hulka ja selle muutusi. Aitame koostöös klientidega lahendada nende makseraskused vastutustundlikult. Eesti pangad annavad laene teadmisega, et makseprobleemide korral ollakse valmis klienti toetama.

3. Turvas

Pangad aitavad koostöös kliendiga leida probleemide korral sobiva, pikaajaliselt jätkusuutliku lahenduse. Maksepuhkustel on oluline roll kriisist väljumisel.

Nende abil saavad ettevõtted ja pered kiiremini oma finantsseisu stabiliseerida ja nii väheneb sotsiaalsete probleemide kuhjumise risk.

Pangaliidu juhatus jälgib regulaarselt probleemsete ja maksepuhkusel olevate laenude osakaalu pankade laenuportfellis. Vajadusel kaalume klientide toetamiseks pankade üleseid meetmeid sarnaselt Pangakonto avamine ja kasutamine peab Eestis olema lihtne.

Jälgime, et kõigile Eesti elanikele oleks tagatud lihtne ligipääs igapäevastele pangateenustele, samas ei tohi rakendatavad süsteemid suurendada riske Eesti finantssektori ärakasutamiseks rahapesuks. Seepärast toetame Finantsinspektsiooni juurde vaidluste lahendamise mehhanismi loomist, mis aitaks lahendada võimalikke erimeelsusi kontode mitte avamise või sulgemise korral.

Pangaliidu juhatus jälgib regulaarselt aktiivsete pangakontode juurdekasvu, kuna see on üks majandusarengu indikaatoritest.

Jätkusuutlik kasv - teadlikkuse suurenemine, hoolivus ja usaldusväärsus Et Eesti majandus saaks kriisist jätkusuutlikult taastuda, peame viima majanduskasvu kvaliteedi uuele tasemele.

Juba täna tuleb tegutseda selle nimel, et meie tulevik oleks turvalisem ja kindlam. Eesti pangad pühendavad erilist tähelepanu kolmele teemale, et tagada kestlik areng, mis kujundab meie tulevikku: 1.

 • Беккер был уверен, что представляет собой отличную мишень, даже несмотря на то что находился среди огромного множества прихожан: его пиджак цвета хаки ярко выделялся на черном фоне.
 • Streptococcalinfektsiooni liigeste ravi
 • Pangaliidu strateegilised eesmärgid — Eesti Pangaliit
 • Uhise poletiku kaes
 •  Чатрукьян был совсем мальчишка.

Pangad toetavad rohepöörde elluviimist. Keskkonda säästvam majandamine on oluline teema kogu maailmas, nii ka Eesti ühiskonnas. Majanduskasvu piirava teguri asemel on keskkonnahoiuga seotud tegevused saamas majanduskasvu vedavaks jõuks ning pankade tugi muutuste ellu viimiseks on väga oluline.

Toetame ÜRO jätkusuutliku panganduse printsiipide laiemat kasutuselevõttu Eesti panganduses. Toetame riigi liikumist kliimaneutraalseks saamise suunas aastaks Aitame Eesti majapidamisi ja ettevõtteid, et rohepööre oleks neile majanduslikult edukas. Peame oluliseks pankade aktiivset rolli ettevõtete ja eraisikute keskkonnamõjudega seotud andmete kogumisel ja nende kasutamist laenutegevuses ning nõustamisel. Teeme teiste esindusorganisatsioonidega koostööd keskkonnateadlikkuse kasvatamisel.

Eestimaalased Uhise salvi jatkusuutlikkus olema paremini kaitstud halbade finantsotsuste ja küberkuritegevuse eest. Pangad peavad oluliseks pikaajalise säästmise toetamist ja rahalise puhvrite kasvatamist.

Inimestel lasub üha suurem vastutus oma pensionivarade kogumisel ja kasvatamisel. Selleks on ka üha enam erinevaid võimalusi ja valikuid.

Pangad pingutavad finantshariduse pakkumisel, et inimesed oskaksid oma raha paigutamisel küsida nii endalt kui teenusepakkujatelt õigeid küsimusi, et lepingutingimused oleksid võrdselt arusaadavad mõlemale osapoolele. Jätkame finantskirjaoskuse edendamist koolides ja klientide hulgas.

Samuti pöörame tähelepanu küberturvalisusele, et vähendada pettuste ohvriks langevate inimeste ja ettevõtete hulka ning tõsta Mis valutab olaliigese kübermaailma riskidest. Osana küberkuritegevuse vastasest võitlusest korraldame küberturvalisuse kampaaniaid. Vastutustundliku panganduse toel tõstame sektori usaldusväärsust.

Ettevõtlus Swedbank osaleb Lighthouse programmis, mille eesmärgiks on toetada fintech ettevõtteid oma toodete ja teenuste edasiarendamisel ning süvendada nende koostööd pankade, investorite ja nõuandjatega. Valitud ettevõtted paistavad silma uuenduslike, skaleeritavate ja mis kõige tähtsam, tõhusate lahenduste poolest, mis ühise koostöö tulemusena aitaksid edendada ka finantssektorit. Programm viib ettevõtjad kokku pangandusekspertide, investorite ja Mastercardi esindajatega, et leida maksimaalselt koostöövõimalusi. Swedbanki eesmärgiks toetada innovatsiooni ja seeläbi pakkuda ka oma klientidele parimaid lahendusi.

Viimastel aastatel on Eesti pankade mainet kahjustanud uudised, mille põhjustajaks on peamiselt riskide alahindamine ja isolatsioonis töötamine eelmisel kümnendil. Meie eesmärk on suurendada turuülest koostööd ja infovahetust, mis vastaks tänastele vajadustele ning standarditele ja tagaks, et kuritegelik raha ei saaks siseneda meie finantssüsteemi.

Eesti pangad toetavad tänapäevase juhtimiskultuuri rakendamist ja peavad oluliseks mööndusteta eetikat äritegevuses. Pangaliit panustab turuüleste standardite loomisesse, et ühtlustada isikuandmete töötlemist kogu sektoris. Rohkem uuenduslikku mõtlemist, vähem bürokraatiat Et Eesti majandus saaks stabiilselt kasvada, peame pidevalt otsima viise, kuidas teha asju paremini, kiiremini ja mõistlikumalt.

Eesti pangad pööravad tähelepanu kolmele teemale, et leida uuenduslikke lahendusi majandusarengu takistuste kõrvaldamiseks: 1.

Muudame infovahetuse riigi, klientide ja pankade vahel kiiremaks ja mugavaks. Infovahetuse parandamine aitab vähendada bürokraatiat, muudab asjaajamise klientide jaoks vähem koormavaks ja võimaldab turule tuua uuenduslikke teenuseid. Pangad soovivad tõhustada infovahetust järgnevate sammude abil: 1. Riigi poolt kogutud andmete senisest lihtsam kättesaadavus olemasolevatest registritest ja riikliku taustaga isikute registri loomine võimaldaksid vabastada kliendid korduvast ja koormavast andmete uuendamisest, mis on oluline rahapesu vastu võitlemisel.

Toetame algatusi, mis aitavad klientidel oma andmeid lihtsamini uuendada ja võimaldavad saada ajakohast infot oma äripartnerite kohta. Toetame positiivse krediidiregistri loomist, kuna see aitaks kaasa vastutustundlikule laenamisele ja muudaks Uhise salvi jatkusuutlikkus väljastamise protsessi nii klientide kui pankade jaoks lihtsamaks. Otsime koostöövõimalusi ettevõtetega, kes pakuvad uudseid Uhise salvi jatkusuutlikkus lahendusi infovahetuse ja koostöö parandamiseks pankade vahel, et maandada rahapesu riske.

Swedbank fintech programmi kandidaatidest: „Tase oli erakordselt kõrge“

Koostöös riigiga eemaldame tõrkeid finantsinnovatsiooni teelt ja loome uusi tooteid. Ajakohastamist vajab hädaolukorra seadus HOSmis ei arvesta tänaseks juba standardiks saanud piiriüleste toodete-teenuste ja pilvepõhiste lahenduste kasutamisega finantssektoris.

Samuti soovime koostöös riigiga tuua turule uusi tooteid, mis avardavad noorte ja paljulapseliste perede võimalusi oma kodu soetamisel väljaspool suurlinnasid. Oma kodu ostmine on paljude jaoks endiselt keeruline, kuna puudub omafinantseering.

Eesti pangad otsivad koos Eesti riigiga lahendust, kuidas asendada omafinantseering riigipoolse toetusega, tagades samal ajal vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimine.

See välkmaksel põhinev mobiilne makselahendus laiendab sularahavaba arvelduse võimalusi ning pakub alternatiivi kaardimaksetele. Lisaks astume samme, et võimaldada eKviitungi laialdasemat rakendamist. Pangaliidu juhatus peab oma igakuistel koosolekutel silmas, et sektori ülesed fookusteemad püsiksid Eesti pankade tähelepanu keskpunktis. Nii tagame selle, et pangad toetavad Eesti inimeste ja ettevõtete kiiret ja kindlat väljumist majanduskriisist, astuvad vajalikke samme, et meie majanduse ja panganduse tulevik oleks jätkusuutlik ning pangandussektori töö ajakohane ja usaldusväärne.

Ülalnimetatud prioriteetidega hakkavad tööle Pangaliidu juures tegutsevad 11 alalist toimkonda ja 9 töögruppi, kuhu kuuluvad liikmespankade esindajad. Eesti Pangaliidu 10 liikmespanka annavad tööd ligi 5 inimesele, teenindavad 2,3 miljonit klienti ja omavad 31 miljardi euro ulatuses varasid, millest 19 Uhise salvi jatkusuutlikkus eurot on laenud Eesti majandusse.

 1. Swedbank fintech programmi kandidaatidest: „Tase oli erakordselt kõrge“ - Kukkur - Swedbanki blogi
 2. Аккуратно, предмет за предметом, перетряхнул одежду.
 3.  Поскольку мы связаны с Интернетом, - объяснял Джабба, - хакеры, иностранные правительства и акулы Фонда электронных границ кружат вокруг банка данных двадцать четыре часа в сутки, пытаясь проникнуть внутрь.
 4. Glukosamiini kondroitiini kompleksi tootjad
 5. Кроме незначительной разницы в атомном весе, они абсолютно идентичны.
 6.  Не думаю, - сказала Росио.

Eesti Pangaliidu peamised eesmärgid on Eesti panganduse arendamine ja liikmespankade ühiste tegevuste koordineerimine. Eesti Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni liige ja Euroopa Maksenõukogu assotsieerunud liige.