IZA, mida julged toetab,

Thais usuvad, et Buddha armastas kanamunade väga palju ja seetõttu on Buddha jaoks parim pakkumine. Fond Cinemalaya asutati järgmistel eesmärkidel: aidata arendada ja toetada Filipiinide sõltumatute filmitegijate kinoteoste tootmist, mis julgelt väljendavad ja tõlgendavad vabalt Filipiinide kogemusi värske taipamise ja kunstilise terviklikkusega; avastada, julgustada, toetada, koolitada ja tunnustada Filipiinide andekaid sõltumatuid filmitegijaid; reklaamida Filipiinide sõltumatuid filme kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil; ning luua sõltumatu filmisektori liikmete vaheline võrgustik teabevahetuseks, suhtlemiseks ja koostööks. Kui ainult sa ei lähe ronida ega sõita mootorratta mägedes. Saad väga suurele trahvile, kui suitsetate rannas. Sama põhimõtet Thais kasutatakse nimede koopad, juga ja teiste loodusobjektide. Kui te ei soovi riideid muuta , vähemalt, kolm korda päevas, mitte külasta Tai Aprillis ja mais.

Läänemeresoome keeltesse laenamise aega ei saa täpselt määrata ei häälikuliste ega tähenduslike tunnuste põhjal.

IZA, mida julged toetab Rasedusvalu liigesed

Laenatud on ka tüve alamsaksa vaste, märkja saksa vaste, mark 2. Laenatud on ka tüve germaani või muude germaani tütarkeelte vaste, mark 1, ja saksa vaste, mark 2. Vt IZA tärk. Varem on laenatud tüve alggermaani või vanarootsi vaste, napp 1.

IZA, mida julged toetab Kuidas ravida valu puusaliidete valu

On ka oletatud, et laenuallikaks on rootsi knapp 'nööp; nupp', või et tegemist on häälikuliselt ajendatud oma tüvega; need oletused on vähem usutavad. Lähedased tüved on nt nudi ja nuts.

La revedere Iza! desc!

Esineb enamasti ainult kaas- määr- ja tegusõnades, iseseisva nimisõnana on tuntud vaid soome keeles noja. Sõnas najal on tüvevariant, kus esisilbi vokaal on muutunud a-ks arvatavasti teise silbi a mõjul.

IZA, mida julged toetab pihustada valu liigese

Tuletises naaldama on tüves j vokaalide vahelt kadunud. Soome sõna on tuletis olema tüvest.

IZA, mida julged toetab Opik liigeste haiguste opik

Häälikuliselt ja tähenduslikult lähedasi tüvesid on ka teistes keeltes, nt läti bēberis, bēbars 'karvatort, pulst'.

Lähedane tüvi on nt sõnades parisemapirisemapurisemanorisemapobisemapomisemaposimapõrkamavõrama. Vt ka poripõrkpõrpima.

IZA, mida julged toetab haiget jala liigesed