Uhiste margistuste poletik

Nakkusallikas: Nakkusallikaks on viirust eritavad haiged või viirusekandjad. Levimine: Haigustekitaja levib inimeselt inimesele peamiselt sülje kaudu. Mitte kasutada tiinetel ega lakteerivatel loomadel. Rühmad nummerdatakse ohtlike ainete loetelus toodud konventsionaalse numbriga — Rühma nimetus tuletatakse keemilise elemendi nimetusest. Haigus diagnoositakse kliiniliste sümptomite ja antikehade tuvastamisega veres seroloogilise uuringuga.

  1. Osteokondroos salvi pipar
  2. Meloxoral 1,5mg/ml koer 25 ml | Dimedium
  3.  - Я снова его запустила.
  4.  - Ты должна помочь мне выбраться отсюда.
  5.  Только если файл не заражен вирусом.

Erandjuhtudel, selleks et märgistusel oleks piisav teave valmistise kõikide ohtlike omaduste kohta, esitatakse enam kui nelja koostisaine nimetused.

Ohusümbolid 1 Ohusümbolitega danger symbols iseloomustatakse ainete ja valmististe ohtlikkust.

Ohusümbolid, nende tähelised tunnused ja tähendused on esitatud käesoleva määruse 5. Ohusümbolid omistatakse aine või valmistise klassifitseerimisel käesoleva määruse 2.

Nakkuslik mononukleoos Sissejuhatus: Haiguse iseloomustus Nakkuslik mononukleoos on Epstein-Barr'i viiruse poolt põhjustatud süljega leviv nakkushaigus, mille põhilised haigustunnused on halb enesetunne, palavik, kurguvalu ja kaela- kukla- ning kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Arengumaades nakatutakse tavaliselt enne viiendat eluaastat. Väikelastel kulgeb nakkus enamasti sümptomiteta, kuid noortel ja täiskasvanutel kulgeb haigus mononukleoosile iseloomuliku haiguspildiga. Mononukleoosile on iseloomulik sporaadiline haigestumine, kuid võivad esineda ka puhangud.

Riskilaused 1 Riskilausetega risk phrases, edaspidi R-laused iseloomustatakse ainete ja valmististe ohtlikkusest tulenevat riski kemikaalide kasutamisel.

R-laused ja nende tähendused on esitatud käesoleva määruse 6.

Nakkuslik mononukleoos | Terviseamet

Klassifitseerimata ainetele ja valmististele omistatakse R-laused käesoleva määruse 2. Erandjuhtudel, selleks et märgistusel oleks piisav teave kemikaali käitlemisest tulenevate kõikide riskide kohta, esitatakse enam kui kuus R-lauset. Ohutuslaused 1 Ohutuslausetega safety phrases, edaspidi S-laused esitatakse tingimused kemikaalide ohutuks käitlemiseks ettenähtud kasutusalal.

S-laused ja nende tähendused on esitatud käesoleva määruse 7.

Klassifitseerimata ainetele ja valmististele omistatakse S-laused käesoleva määruse 6. Erandjuhtudel, selleks et märgistusel oleks piisav teave kemikaali ohutuks käitlemiseks, esitatakse enam kui kuus S-lauset.

Kui märgistusele ei Uhiste margistuste poletik võimalik mahutada kõiki olulisi S-lauseid, esitatakse vajalik ohutusteave eraldi teabelehel, mis edastatakse koos pakendiga kasutajale.

Biotsiidide märgistuse erisused 1 Biotsiide märgistatakse üldjuhul nagu valmistisi.

Nakkuslik mononukleoos

Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga». Kemikaali väikesemahulise pakendi märgistamine 1 Kui pakend sisaldab ml või vähem ainet, ei märgita riski- ega ohutuslauseid järgmistel juhtudel: 1 väga tuleohtlikuks, tuleohtlikuks, oksüdeerivaks või ärritavaks klassifitseeritud ainete puhul; 2 kahjulikuks klassifitseeritud ainete puhul, mida ei turustata jaemüügis.

Märgistamisnõuete rakendamine 1 Märgistus esitatakse eesti keeles vahetult pakendil või eraldi etiketil kulumiskindlalt ja selgelt loetavalt nii, et normaalasendis pakendil on märgistuse tekst horisontaalselt loetav.

Kui kemikaali transporditakse müügipakendis, siis peab see olema märgistatud nii ohtlike kaupade rahvusvahelistele vedudele kui ka müügipakendi märgistusele kehtestatud nõuete kohaselt. Märgistamise ja pakendamise erinõuded 1 Käesoleva määruse märgistamise ja pakendamise nõudeid ei kohaldata kemikaalidele, mida kasutatakse lõhkematerjalina ja pürotehnilise tootena «Lõhkematerjaliseaduse» RT I25, tähenduses. Muul viisil märgistamise korral tuleb kasutada käesoleva määrusega sätestatud ohusümboleid, R- ja S-lauseid.

Potentsiaalse nefrotoksilisuse suurenemise tõttu vältida ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilisel või hüpotensiivsel loomal.

Sidevahendi abil turustamine Kemikaali turustamisel sidevahendi abil «Võlaõigusseaduse» RT I81, ;53, ; 60, ;78, ;13, 86; 37, ; 75, § 52 lõike 2 tähenduses, kui tarbija ei näe otseselt kemikaali märgistust, tuleb pakkumisel esitada kogu märgistusele kantav teave kemikaali ohtlikkuse kohta. Rakendamine Enne käesoleva määruse jõustumist turul olevaid kemikaale, mis on märgistatud sotsiaalministri Kasutada võib ka käesolevas lisas määratud alternatiivseid nimetusi.

Rühmade nimetused määratakse järgmiselt: 1 anorgaanilised või orgaanilised ained, mille põhiomadused tulenevad neis sisalduvast ühisest keemilisest elemendist. Rühma nimetus tuletatakse keemilise elemendi nimetusest. Rühmad nummerdatakse ohtlike ainete loetelus toodud keemilise elemendi aatomnumbriga e järjenumbriga — ; 2 orgaanilised ained, mille põhiomadused tulenevad neis sisalduvast ühisest funktsionaalsest rühmast. Uhiste margistuste poletik nimetus tuletatakse funktsionaalse rühma nimetusest.

Rühmad nummerdatakse ohtlike ainete loetelus toodud konventsionaalse numbriga — Teatavatel juhtudel lisatakse alarühmad, kuhu kuuluvad ühise eriomadusega ained.

Caillou - 🎄 La Película de Navidad de Caillou 🎄 - Dibujos animados de Navidad para niños

Aine alternatiivne üldnimetus määratakse järgmiselt: 1 identifitseeritakse molekulis esinevad funktsionaalsed rühmad ja keemilised elemendid; 2 määratakse kindlaks nimetuse aluseks võetavad kõige olulisemad funktsionaalsed rühmad ja keemilised elemendid. Identifitseeritud ja nimetuse aluseks võetavate funktsionaalsete rühmade ja elementide nimetused antakse järgmiste rühmade ja alarühmade nimetuste järgi: Rühma number ohtlike ainete loetelu järgi Rühm.