Liigeste tootlemise seaded, E-apteegi nõustamine

Vaatamata magnetoteraapia positiivsele mõjule organismile paljude haiguste ravis tuleb enne selle kasutamist uurida selle protseduuri näidustusi ja vastunäidustusi ning konsulteerida kindlasti arstiga. Püüame parandada hemofiiliat ja muid haruldasi veritsushaigusi põdevate inimeste elukvaliteeti Teeme sageli koostööd partnerluste raames, et leida uudseid ravisihtmärke ning uuenduslikke ühendeid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid täita siiani rahuldamata ravivajadusi. Magnetravi seadmete väljatugevus on 0,—0,4 Tesla. Taastumisperioodil pärast põlveliigese artroplastikat aitab magnetoteraapia leevendada turset ja kiiremini taastada liigese paindumisnurka.

Liigeste tootlemise seaded

Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib kasutaja õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt järgmistele kohalduvatele õigusaktidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu Veebisait: www.

Töötlemise eesmärgid Kui kasutaja esitab vastutavale töötlejale oma isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanime, isikukoodi, e-posti või postiaadressi, telefoninumbri, isiklikud teated jne, kasutades veebisaidi kontaktvorme, e-posti või muud liiki posti, säilitab ja kasutab vastutav töötleja seda teavet, et täita või sõlmida vastavat teenuste osutamise lepingut. Nimetatud andmeid on vastutaval töötlejal vaja töödelda kliendi tuvastamiseks, lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks ning sõlmimise fakti tõendamiseks, teenuste toimimise tagamiseks ja säilitamiseks, klientide teenindamiseks, avalduste ja pretensioonide läbivaatamiseks ja töötlemiseks, arvelduste haldamiseks ning samuti teistel lepingu sõlmimise või täitmisega otseselt seotud eesmärkidel.

Juhul kui kasutaja on veebisaidil registreerumisel, ilma registreerumiseta ostmisel või Uhenduste salvide analoog tellimisel andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saamiseks, töötleb vastutav töötleja esitatud andmeid, edastades kasutajale vastavasisulisi otseturunduspakkumisi.

Isikuandmete kategooriad Isikuandmete kategooriad: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, teate või kirja sisu jne.

Võta meiega ühendust

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad Andmeid avaldatakse neile vastutava töötleja töötajatele, kellele need on vajalikud otseste kohustuste täitmiseks ning vastava teenuste osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks. Isikuandmete saamisel ja kasutamisel võib vastutav töötleja kasutada väliste teenusepakkujate teenuseid, kes järgivad vastavalt lepingule rangelt vastutava töötleja juhiseid ning keda vastutav töötleja enne teenuse kasutamist ja ka edaspidi pidevalt kontrollib.

Andmesubjektide kategooriad Andmesubjektide kategooriad: vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid.

  1. Privaatsustingimused - Ilusalong Tallinnas
  2. Kliiniline efektiivsus In vitro katsed on näidanud, et väga tugevad magnetväljad kudedes kutsuvad esile lühikesed nõrgad elektrivoolud, mis stimuleerivad närvilõpmeid.
  3. Postiaadress: Mõisa 4Tallinn Isikuandmete töötlemine Oma teenuste osutamise käigus puutume vähemal või rohkemal määral kokku ka oma klientide ja tellijate isikuandmetega, aga samuti meie veebilehe ja online-broneerimissüsteemi külastajate andmetega.

Andmete edastamine väljapoole Eestit Saadud andmeid võime edastada kolmandatele osapooltele, kes abistavad Vastutavat Töötlejat otseturunduses, veebisaidi haldamisel või veebisaidi funktsioonide väljatöötamisel. Kasutame veebireklaami tegemisel ka Google-it, Facebook-i ja teisi pakkujaid. Andmete säilitamise aeg Kui andmete kaitsmise juhistes ei ole öeldud teisiti, kustutab vastutav töötleja isikuandmed hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui kaob algne andmete säilitamise põhjus, välja arvatud juhul, kui ta on ka edaspidi juriidiline kohustus neid andmeid säilitada näiteks Liigeste tootlemise seaded või kohtumenetluse jaoks.

Liigeste tootlemise seaded

Andmesubjekti õigus isikuandmetega tutvuda Andmesubjektil on õigus kuu aja jooksul alates vastava päringu esitamise päevast tutvuda oma isikuandmetega. Kasutaja võib oma õiguste kasutamiseks esitada päringu kirjalikult kohapeal vastutava töötleja juriidilisel aadressil esitades isikut tõendava dokumendi või e-posti teel, allkirjastades päringu digiallkirjaga.

Liigeste tootlemise seaded

Kui vastutav töötleja saab kasutaja päringu oma õiguste kasutamiseks, veendub vastutav töötleja kasutaja isikus, hindab päringut ja täidab selle vastavalt õigusaktidele. Kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet enda andmete töötlemise kohta, tutvuda oma isikuandmetega, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning esitada vastuväide töötlemisele, kuivõrd need õigused ei ole vastuolus andmete töötlemise eesmärgiga lepingu sõlmimine või täitmine.

Andmesubjektil ei ole õigus teavet saada, kui Liigeste tootlemise seaded õigusaktidele ei tohi seda avaldada riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku või kriminaalõigusega seotud põhjustel, samuti eesmärgiga kaitsta riigi finantshuve maksuasjades või tagada finantsturu osaliste järelevalve ja makromajanduslik analüüs.

Kuidas selline füsioteraapia toimib??

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn. Andmekaitseinspektsioon võtab vastu ka e-kirju aadressil [email protected].

Liigeste tootlemise seaded

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed.