Hapu tagasi jooga, Kommentaarid

Maitetest domineerigu magus, hapu ja soolane. Kuigi tomat ja sibul on üldiselt tervislikud, võivad nad mõnel maosisu tagasivoolu esile kutsuda, eriti siis, kui neid suuremas koguses tarbida nt ohtralt tomatikastet kasutades. Sellest räägivad nad oma raamatu lehekülgedel üksikasjalikult. Ei maksa jääda lootma ainult medikamentidele.

Samal kombel jaotuvad ka joogapoosid, hingamisharjutused ning mediteerimistehnikad igahele otsekohe keprasteks, harjutamisel omandatavaiks ja ss aste-astmelt jrjest suuremat meisterlikkust nudvateks. Tnapeva linliku kultuuri mjuvljas elav inimene on enamasti Uiga alp, et midagi endast targemat, krgemat, vgevamat vrilisel kombel austada vi talle ksitamatut krgemat tarkust ldse thele panu vrivaks tunnistada. See on ka ks phjusi, miks vaimse ede 19 nemise etapilisuse ja hierarhia phimtteist ei hoolita.

Misprast j vad jooga, zeni, tao ja teiste ida ja lne vaimsete petuste sgavad rikkused, aga ka inimkonna loendamatud teaduslikud vi esteeti lised vrtused enamikule massikultuuri tarbijaile elu lpuni ksita matult kaugeks?

REFLUKS – kõrvetised, mao-söögitoru tagasivooluhaigus

Aga seetttu, et tavakodanik lihtsalt keeldub usku mast, et millelgi tema mistusele ja arusaamale kttesaamatul ldse sgavamat praktilist mtet oleks.

Kuni ainelised huvid kik muu elus varjutavad, pole vaimse arengu krgemail vrtustel - niteks vabaduse, hvelise tegutsemise, kirgastumise aadetel - mingeid vl javaateid laia kandepinda vita. Ent tagasi jooga juurde! Hierarhia jrgimine tagab korra, kindel kord aga meelerahu ja leppimise oma seisundiga. Hierarhia phimtet vib austada ka iseen das. Kindlaimaks vsiks on oma eluliste vrtuste korrastamine nn da, et selgelt tuleks esile, mida pead phaks ja thtsaks, mida vhem oluliseks ja milliste asjade vrtust thiseks.

Joogat austava isiku isiklike vrtuste hierarhia tipus viks olla vriline koht nii vgi vallatul tegutsemisel ehk ahimsal kui teprasusele pdlemisel ehk satjal, samuti teistel jooga eetika phivrtustel. Kui hinnata oma enda taotlusi, mtteid ja tegusid "austustvriva" - "laiduvrse" tinglikul skaalal, pime kindlamini phenduma isiksuse arengu sei sukohalt olulisele ning ei lase "taibutute ja rumalate tegude karmal" vt lhemalt lk 29 vidule pseda.

Budistid kasutavad rgastumisele viiva ilsa teo thenduses mistet "plvimus", hinnates iga he arengu vljavaateid selle jrgi, millises vahekorras on tema head plvimused muude tegudega.

Lisagem, et astmeline edenemine ei thenda egoistlikku pdu kellestki teisest kiiremini edasi liikuda. Joogarhmades ptakse omavahelisest vistlusest tiesti vabaks saada. Igahe arengu: tuleb jl gida vaid tema enda ajas muutuva seisundi "mtkaval". Vt lk Tuleb mrkida, et tnapeva lne kultuuri vljapoole suunatud aktiivsus ei vimalda inimese hirimatut iseendas olekut ja head enesetund mist vrilisel viisil hinnata. Enese parema tundmappimise vald kond on palju laiem kmnekonna edukaks toimetulekuks olulise omaduse adekvaatsest hindamisest.

See hlmab ka kehakeelt ja hin geelu, tegevusajendite tekketausta, vaistude ja kartuste, tundeimpulsside jm. Asendeid harjutades tuleks koos hingamise koosklastamisega arendada ka tundlikkust, tajumaks, mis neisse sisenemine meile thendab - milliseid muutusi hingami ses, kehalises enesetundes, meeleolus see Hapu tagasi jooga Hapu tagasi jooga.

Teadmistelehed | Iganädalane Teadmiste Lehekülg 3 | Sri Sri Ravi Shankar | Art of Living Eesti

Joogapraktikast on enam kasu, kui seda toetab jrjepidev enesevaatlus, harjutuste ning rakendatud tehnikate sobivuse ja tagasimju jlgimine ning oma vimete ja vimaluste loov katsetamine.

Iseendale keskenduv thelepanu nuab ausameelset svenemist enda tundmappimisse ning seda, et enda parema mistmise teelt ei kaldutaks hoopiski teiste inimeste mttetult sagedasele vrdlemisele ja arvustamisele, mis kahjuks paljudele on argivestluste ja sisedialoogide meelisteemaks. Eneseuuring eeldab valmisolekut avastada endas ka neid problemaatilisi omadusi, meeleseisundeid ja harjumuspraseid reageerimisviise, millest me enamasti tavatseme mda vaadata. Niteks tuleks endale "les tunnistada" oma tuimuse ja lais kuse seisundid vi olukorrad, Hapu tagasi jooga gedus, krsitus vi viha meis vimust on vtmas.

Siiras enesevaatlus ei thenda kohtumistja vi eneseigustaja hoiakut oma puuduste suhtes. Jooga vabastavat ja arendavat enese tunnetust tuleks harrastada Hapu tagasi jooga sdistaja vi kaitsja positsioonilt, vaid otsekui erapooletu jlgijana. Minu laiduvrne impulss pole veel mina ise. Vga thtis on just see hetk ra tunda, kui oleme oma mina pahu poolele alla jmas! Kui me end sdistamata vi igustamata, tekki 21 nud olukorra phjustes urgitsemata ja tulevikuprognoose tegemata lihtsalt mname, et oleme antud hetkel millegi soovimatu, niteks mugavuse, meelepaha vi krsituse meelevallas, aitab just see kiretu jlgija hoiak mdaniku vigadest ning vrhoiakuist vabaneda ja muutuda.

Nimelt nnda trkab meis valmidus tunnistada ja mista ka oma isiksuses teiste ja enda eest varjatud omadusi ning end oma soovimatuist impulssidest ning omadustest vabastada.

Pole tepoolest sugugi kskik, kuidas me end hindame vi mis ta pame. Arendava enesevaatluse harrastamisel on esmathtis vl tida endale teatud omaduste klgepookimist. Selle asemel et elda Patsiendid moodustavad suu ravi "ma olen juba loomult lohakas ja laisk", tuleks see soo vimatu seisund fikseerida Hapu tagasi jooga juhusliku ja mduvana.

Oma keha ja selles kulgevate energiate thelepanemine edendab asanate tegemist, elunhtuste le juurdlemine, filosoofiline mtiskle mine ning oma sdamehle kuulamine aga joogasbraliku eluviisi harrastamist tervikuna. Mistagi annab ka tervisejooks, aeroobika vi korvpall vimaluse oma kehalist enesetunnet, hingamist, sdametegevust ja muutuvat meeleseisundit jlgida. Joogas on aga sellisel endast teadvel olekul vrreldamatult suurem osakaal. Enesetunde ja selle muutustes kajastuva kehatarkuse jlgimine an nab vtme, kuidas praktika just meile kige sobivamaks kujundada.

Valu liigestes ja lihastes ja luudes kogu kehas elus pole ju keprast juhendavat treenerit vi valgustatud gurut, kes pev lbi meie seisundit takseeriks ja tpseid juhiseid an naks, mil kombel asendeid sooritada, kuidas ndala sgisedel koos tada, t- ja puhkeajad jaotada, taibukaid tegusid teha, rumalustest midagi juurde ppida, erinevais tegevustes keskenduda ning kirgas tumisele pelda.

Prabdha Karma ja Sanchita Karma.

Kik see tuleb tahes-tahtmata endal selgeks ppi da. Nagu eldud, kik see kuulubki otse lahutamatult joogapraktikasse. Ilma tundliku ja hoolsa enesejlgimiseta, oma kehatarkuse sig naalide ning ka teistelt inimestelt tuleva tagasiside arvestamiseta jb harjutamise efekt viksemaks ning edasiliikumine joogarajal pikalda semaks.

Loodusest püütud tuunikala ja lõhe Tervislikud rasvad, sh kookosrasv ja selitatud või Lehmatoorpiimast juust Mandlid Mesi Paljud neist toiduainetest kuuluvad GAPS-dieeti Gut and Psychology Syndrome Diettoitumiskavva, mida soovitatakse seedehäirete korral ja mis keskendub töötlemata või vähetöödeldud mahetoodangule. GAPS-dieedist võib lisaks reflukshaigusele abi saada ka selliste probleemide korral nagu soole ärritussündroom, lekkiv sool, ATH ja mitmed teised. GAPS-dieet sisaldab rikkalikult värskeid maheköögivilju, vabalt peetud kana ja rohumaaveise liha ning kondipuljongit. Sinna kuuluvad ka tervislikud maitse- ja muud taimed, nt harilik aaloe, petersell, ingver ja harilik apteegitill, kes seedekulglat rahustavad.

Raamatu jrgnevais osades anname rea konkreetseid suuni seid selle kohta, kuidas, millal ja mida endas jlgida. Patandali "Joogasuutra" soovitab meile olla tagasihoidlik ning leppida oma praktikas kas vi minimaalsete edusammudega.

Aastaajad valitsevad inimese elu üle ning erinevate aastaaegade jõud ja temperatuur mõjutavad kehaenergiaid ja loomulikke vooge. Sügis eriti oktoober-november on vaeguse ja muutuste aeg.

Harju tamine peaks saama "puhtaks" ihast midagi erilist saavutada ja en dale vita. Asugem jooga phimtteid teostama ning harjutama mit te selleprast, et kiireid tulemusi saavutades teistest mduda, vaid seetttu, et peame joogast lugu, leiame selle eluviisina tervistava ja endale sobiva olevat. Legendaarne jaapani zen-meister Shunryu Suzuki rhutas oma loenguil Ameerika hendriikides korduvalt, et keskendumist ja me ditatsiooni pole ige mista vaid treeniva ettevalmistusena vabanenu ja kirgastatu tulevaste seisundite nautimiseks.

Tema raamatut "Zenmeel - algaja meel" lbib tdemus, et istudes me teostamegi endas istuva buda olemust, seistes ja kndides seisva ja kndiva buda loo must ning et keskendumine ongi parim praktika ja mediteerimine tiuslik pralejudmine. Samal kombel oleks ka joogat igem vtta ennemini oma keha ja vaimu "loomuse" vljendamise teena kui mingi sihi saavutamiseks vetud kohustusena.

Selline hoiak aitab jda muretuks, kui soo vitud tulemused saabuvad aeglasemalt, kui oleme lootnud. Maini gem veel kord, et joogarajal saab edukalt jrgida mitte ht, vaid ter vet hulka eesmrke. Hea enesetunne, laitmatu tervis, Hapu tagasi jooga rksus, hirimatu "endas vnbimine" ja loovust soosiv spontaansus ei tarvitse kaugeltki igal ajal meie pralt olla.

Leplikul meelel edasi minnes vib oma ajutisi tagasilangemisi vtta leebete vihjetena, et midagi tuleks teisiti teha.

Joogas eristatakse rgmateeria ehk prakriti kesksete olekuvormi dena kolme gunat ehk aktiivsustasandit. Radast kujutatakse punase vrviga ning see miste thistab erksust, erutatust, gedust, liiku vust, teovalmidust, aktiivsust.

Tarnast mrgib must vrv ning maini tud seisund osutab meele passnvsusele - laiskusele, loidusele ja apaa tiale koos nende sagedaste saatjate rritatuse ja pahura tujuga.

Vaim se arengu seisukohalt on eelistatuim dnaamiline tasakaal ehk sattva23 seisund, Hapu tagasi jooga smboliseerib valge vrv. Uimasus, minnalaskmine, hajameelsus osutavad tamas-seisundi lekaalule; krsitus, liaktiivsus, kirg radasele; kiretu, hillitsetud meel, hea keskendumisvime, meditatiivsus on sattva tunnusteks.

Kik mainitud seisundid on kord tugevnedes, ss nrgenedes ko gu Hapu tagasi jooga vaheldumas, ksteisele ruumi tegemas. Sa mas on igahele mainitud seisundeist omane ka teatud inertsus ehk enese psivaks muutmise tendents.

Eriti oluline on seda arvestada tamase puhul. Juhul kui lubad endale mne aja lodevust ja apaatiat, hakkabki laiskus endale ha laiemat eluruumi nudma.

Seda vib kogeda niteks hommikul liiga pikalt voodis lesides. Esialgne muga vus lheb mrkamatult le mttelaisaks loiduseks, nii et tunni aja mdudes on juba mrksa vaevarikkam end rksasse elurtmi viia. Vime elda ka seda, et kik kolm gunat pakuvad erinevaid elust mnu tundmise viise - radas vib va ekstaatilisse vaimustusse, ta rnas lubab tegevusetult mnuleda, sattva aga sisemisest Liigeste poletikku toodeldakse ning hillitsetud meele rksusest ja meditatnvsusest rmu tunda.

Tingimisi vib elda, et nii gedus kui loidus on ksteist tingivad "jme-materiaalsele" isikule omased olekuvormid, meeleselgus ja ta sakaalukus aga osutavad vaimse ja hingelise kvaliteedi - Kuidas paisuda liigesed, intelligentuse ja loovuse lekaalule.

Jooga taotluseks ongi vaimse arengu tugi - sattva-seisund - kord-korralt kindlamaks ja psivamaks muuta. Selleks tuleb piirata ka radases viibimist, vltida nii lem rast erutumist kui kurnavat aktiivsust, rnis paratamatul' rammetuks ja loiuks teeb.

Rahulik hingamine, viivitlev elutempo, maailma kire tult olbav vaateviis, meditatsiooni harrastamine ning vaimse rksuse eelistamine pikkadele kurnavatele mttepingutustele need ongi keskteel kulgemist soosiva sattva tugevdamise loomulikud vsid. Nii siis peab jooga iseendast, maailmast, oma tst, lhisuhetest ning kigest muust eluthtsast rmu ja rahulduse tundmistmitte ksnes vimalikuks, vaid otse vajalikuks!

Ilma lepliku ellusuhtumise ja rmsa meeleta veeretame ise oma praktika teele rea likaid takis 24 tusi. Kuidas seda mista? Teame ju, et tnapeva lne hiskond, sel le majandus, haridus, teadus ja kultuur phinevad suurel mral just saavutatuga mitterahuldumisel ning sellega kaasneval auahnel eda siprgimisel. Ning eks ela ju enamik meist ka suuremate isiklike ees mrkide taotlemisel le nii krgenenud stressi Sinelnikov valus polved ka endaga rahul Hapu tagasi jooga lhemaid-pikemaid perioode.

Diplomit tegemisel, eksa miks ppimisel vi tasuva tkoha konkursiks valmistumisel vib ennatlik rahulolu iseenda ning oma teadmiste-oskustega meie edu vljavaated ilmsesse ohtu seada.

Kas ei aseta toodud tsiasjad santoa-phimtte kahtluse Hapu tagasi jooga Millist rmu ja rahuldust joogas ldse silmas peetakse? Kuidas viks rahulolust saada isiksusliku arengu te gur? Pame neisse ksimustesse sveneda.

Asanad, mantrad ja õige hingamine: parimad joogaraamatud

Jooga vastandub selgelt sellele tarbijamentaliteedile, mille deviisiks on osta, omastada, vallata ja valitseda vimalikult rohkem. Sisemise tiustumise teed on raske kia neil, kes oma vajaduste piiramisega toime ei tule, teisest kljest peitub just soovide valitsemises elunne vti. Sellele on osutanud paljud endiste aegade mttetargad.

  1. Osteokondroos Ozi
  2. Tsirroosi liigeste pohjus
  3. Terav-hapu nuudlisupp krevettidega - Hea toidu kodu

Kui pal ju on asju, mida ma ei vaja, on elnud Sokrates. Vaene on see, kes ih kab rohkem, mitte see, kellel on vhe. Nkaua, kurti sulle miski ei pusa, osutud sa teistele ebapsavaks, leidis Seneca. Santoa thendab rahul olemist mitte ksnes sellega, milline positsioon, varandus vi maine meil on, vaid ka oma vimete ja vimalustega rahumeelset ja rmsat leppimist.

Harrastame Joogat

See thendab nriva alavrsustunde letamist, enesesdistamise vltimist, kurnavast enesepingestamisest hoidu mist. Ksimuses pole midagi vhemat kui enesemotiveerimise ja -mobi liseerimise sisemiste mehhanismide otsustav mberkujundamine. Oleme ppinud end kohtlema pigem "nuhtleval" kui hellal viisil. Tehtud eksisammude korral kaldume tihti end sdistama, endale ise halba meeleolu sisendama. Me ei mrka, et iseenda kuri halvusta mine ei aita kuidagi kaasa nende probleemide lahendamisele, mille ga me ehk jnnis oleme.

Pigem vastupidi - raske enesesdistus nestab toimekuseks tarvilikku kindlustunnet. Meil on raske pidada Hapu tagasi jooga, lbusust, vaimustust ning spontaanset nnetunnet oma elu prisosaks, mida ei tulegi mingil erilisel viis "ra teenida". Arvame tiesti ekslikult, nagu tohiks rahuldus ja rm olla meie pralt alles prast rnki pingutusi. Joogatarkuse usaldamine esitab meile leskutse asetada panus ki gesse positiivsesse iseendas.

Proovime Hapu tagasi jooga. Lubades rmu, leplik kust ja rahulolu endale juba hommikul terveks pevaks avansiks, laa bub jrgnevail tundidel mnigi asi kergemini. Me ei tee endale igast thiasjast tli, ei hakka igast pettumusest probleemi tegema ega vii end enam mttetult pingesse niteks sellest, mis kik tegemist ootab, kui kaugel juba Hapu tagasi jooga on vi kui vhesega oleme valmis saanud. Vga paljud inimesed viivad end mrkamatult iga pev tugevasse stressi kroonilise ajapuuduse tajumisest.

Sel kombel end sstes vabastame Vahendid liigeste tursest hulga loovat energiat, mis lubab meil ttada tegusamalt ning kergema vaevaga rohkem saavutada.

Jooga jrgi tuleb eri phjustel tekkival rahulolutundel Hapu tagasi jooga endas vrskendaval ja toniseerival moel mjule pseda ja - nagu eldud sobival vimalusel endale ise rmu valmistada.

Asendid, lihaspingeist vabastavad sirutus- ja venitusharjutused ning ige hingamine aitavad hoida head kehalist enesetunnet.