Liigeste vibratsiooni ravi

Skille defineeris vibroakustilise teraapia printsiibid ja tutvustas meetodit rahvusvahelise ühingu Muusika Meditsiinis International Society for Music in Medicine esimesel sümpoosionil Siinkohal valupiirangu sõnumid tähendavad valu väravakontrolli teooria funktsionaalsete ühikute ja nende tegevuste üldistusi. Nimme-ristluuradikuliidi närvipõletike vältimiseks, on masinajuhil soovitav kanda spet-siaalset vibratsioonikaitsevööd lai, tugevast materjalist või nahast. Skille täheldas, et muusika toime on tugevam, kui asetada kõlarid ravitavale lapsele lähemale nii, et lapse keha tunneks muusikavibratsioone. Aju aktiivsuse ja ajusisese kommunikatsiooni põhisageduse võimendamine kaasahaaratuse fenomeni abil: Clements-Cortes´i jt pilootuuringu eesmärk oli uurida VAT 40 Hz sagedusega stimulatsiooni võimaliku vahendina Alzheimeri tõvega patsientide tähelepanu, kognitiivse selguse ja lühiajalise mälu parendamiseks. Hüpoteesid VAT toimemehhanismide kohta: Lõdvestusvastus: madalsageduslik siinusheli põhjustab meie kehas resonantsi ja see näib olevat VAT põhiliseim toimeaspekt.

Liigeste vibratsiooni ravi

Üldvibratsioon kutsub esile ka ainevahetuse ja siseelundite häireid: mao limaskesta põletikku; soolemotoorika häireid; maohaavandtõbe. Vibratsioon keskkonnas ja sundasendis töö põhjustab lülisambakahjustusi.

Vibroakustiline teraapia vähendab stressi ja valu ning parandab tervist

Pideva hõõrdu-mise tulemusena lamenevad lülidevahelised diskid, mistõttu närvijuured pitsuvad ja tekivad valud nimme-ristluu piirkonnas [3]. Vibratsiooni kahjulikku mõju organismile võimendab füüsili-ne koormus, sundasendis töö, madal tempera-tuur, niiskus, müra ja suitsetamine [4].

Vibratsioontõve korral võib rääkida kroonilisest tervisekahjustusest ja pöördumatust protsessist.

Liigeste vibratsiooni ravi

Kohtvibratsioon põhjustab peamiselt käte väikeste veresoonte ja närvide kahjustusi. Veresoonte spasmi tõttu jahtuvad ja väsi-vad käed kiiresti.

Üldvibratsioon kutsub esile ka ainevahetuse ja siseelundite häireid: mao limaskesta põletikku; soolemotoorika häireid; maohaavandtõbe. Vibratsioon keskkonnas ja sundasendis töö põhjustab lülisambakahjustusi. Pideva hõõrdu-mise tulemusena lamenevad lülidevahelised diskid, mistõttu närvijuured pitsuvad ja tekivad valud nimme-ristluu piirkonnas [3]. Vibratsiooni kahjulikku mõju organismile võimendab füüsili-ne koormus, sundasendis töö, madal tempera-tuur, niiskus, müra ja suitsetamine [4]. Vibratsioontõve korral võib rääkida kroonilisest tervisekahjustusest ja pöördumatust protsessist.

Pärast tööpäeva lõppu tekib väikestes lii-gestes ning lihastes valu, haiguse süvene-des tekivad Liigeste vibratsiooni ravi käevalud. Pikaajalise vibratsiooni mõjul käelihased kõhetuvad, väheneb lihas-jõud, võivad kujuneda luude ja liigeste de-formatsioonid, mis on tingitud kõhrelise koe kulumisest ja koe põletikuliseks muutumisest [3].

Liigeste vibratsiooni ravi

Vibratsiooni mõju sõltub ka töötaja kehaehitusest, vanusest, soost ja terviseseisundist. Noorele inimesele avaldab vibratsioon suuremat mõju kui vanemale, seetõttu ei ole soovitatav vibrat-siooni tingimustes töötada alla 20—aastastel isikutel.

Kui liigesed kuluvad

Pideval kokkupuutel vibratsiooniga võivad töötajal tekkida vibratsioonikahjustused 5—10 aastaga. Enamasti esineb vibratsioontõbe pika tööstaaži puhul ehk 20 aastat ja enam [5]. Vibratsiooniga seotud tööle ei tohiks asuda inimene, kes põeb närvisüsteemi haigusi, kõrgvere-rõhutõbe, luu- liiges- või lihashaigusi [4].

Peamiselt diagnoositakse vibratsioontõbe endistel traktoristidel ja teistel põllumajandustöötaja-tel, samuti autojuhtidel, teedeehituse Liigeste vibratsiooni ravi, ekskavaatorijuhtidel, kraanajuhtidel, läbin-dajatel, puurijatel kaevandustes jne [6].

Liigeste vibratsiooni ravi

Vibratsiooni ennetamise ja selle mõju vähendamise abinõud Riskianalüüsi käigus välja selgitada vibratsiooni allikad ja korraldada vibratsioonitaseme mõõtmised. Masinaid ja seadmeid hoida sellises tehnilises seisukorras, et vibratsioon ja müra on minimaalsed.

Kasutada ainult kontrollitud ja võimalikult väikese vibratsioonitasemega töövahendeid. Töötajal vibratsiooniga kokkupuutuva töö vaheldumine vibratsioonivabade tööülesannetega.

Liigeste vibratsiooni ravi

Vibratsiooniga töötava isiku tööaeg ei tohi ületada normtööaega — ületunnitöö on keelatud! Pidev kontakt vibratsiooniga ei tohiks kesta kauem kui 20 minutit järjest.

Kui liigesed kuluvad - Maaleht

Tööpäeva jooksul tuleb teha iga 1—2 tunni järel puhkepause. Puhkepauside ajal eemalduda müra- ja vibratsioonikeskkonnast. Külmal aastaajal kanda aastaajale vastavat tööriietust ja viibida pauside ajal soojas ruumis. Puhkepauside ajal võimelda: teha käte, jalgade ja kere sirutus- ja painutusliigutusi.

Vibroakustiline teraapia

Võim-lemine suurendab organismi verevarustust, mis vibratsiooni tõttu väheneb väikeste vere-soonte kokkutõmbumisel. Võimlemist ei maksa häbeneda, sest see on vajalik ohuteguriga kokkupuutuva töötaja tervise säilimiseks! Töötajal on soovitatav teha kätele ja jalgadele massaaži. Masseerimist tuleb alustada alati labakäe ja —jala suunast kehast kaugemalt liikudes keha südame poole.

Selline mas-saaž parandab masseeritavas piirkonnas verevarustust. Kasutada vibratsiooni mõju vähendavaid abivahendeid nt üldvibratsiooni vähendavad istmed, kohtvibratsiooni vähendavad käepidemed, vedrustus, kummiamortisaatorid. Kasutada spetsiaalseid vibratsioo-ni vähendavaid vibrokindaid.

Liigeste vibratsiooni ravi

Juhul, kui kaitsekindaid kasutada ei saa, on soovitatav teha igas tun-nis paar 5-minutilist puhkepausi. Vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad ja töökeskkonnavolinik peavad saama asjakohase juhendamise ja väljaõppe. Vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad peavad läbima tervisekontrolli. Nimme-ristluuradikuliidi närvipõletike vältimiseks, on masinajuhil soovitav kanda spet-siaalset vibratsioonikaitsevööd lai, tugevast materjalist või nahast.

Vibratsioontõbi – mis see on ja kuidas tekib?

See fikseerib nimme-ristluu piirkonna ja summutab nii selgroole mõjuvaid võnkeid. Vibratsiooni vähendab ka spetsiaalne pehme ja vetruv padi, mis pannakse juhiistmele.

Pärast tööpäeva lõppu on kasulikud käte ja jalgade soojaveevannid männiokka, meresoo-la või ravimtaimedega. Vee temperatuur olgu 40—50 °C ja vanni kestus 15 minutit. Nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale on kehtestatud Vabariigi Valitsuse Koostanud: Janika Rõõmus Vibratsioon.

Vibroakustiline teraapia vähendab stressi ja valu ning parandab tervist Vibratsioonidega saab parandada tervise seisukorda Foto: depositphotos.

Riskijuhtimise alused. Tosso, E. Merisalu, Tallinn Ohutegurid, tööga seotud haigused ja nende vältimine ehituse- puidu- ja metsatööstu-ses. Küüdorf, E.