Uhise pea hankimine, Külma aja kandmine

Allpool väikesed vihjed, kuidas ka paksemate riietega rõõmsalt last edasi kanda ning käesolevast aastaajast rõõmu tunda. Tohid: Jagada — kopeeri ja levita materjali edasi mille tahes vahendusel ja mis tahes vormis Kohandada — töötle, kujunda ümber ja arenda edasi mis tahes eesmärgil, ka äriliselt. Kuigi nii kandes on vaateväli piiratud, siis seljapoolel kandes on suur oht lapsele peale kukkuda, pole ka võimalust käsi ette panna.

Uhise pea hankimine

Kuritarvituse kindlakstegemisel tuleb hinnata isiku tegevuse objektiivset ja subjektiivset külge. Esmalt tuleb tuvastada objektiivsete asjaolude kogum, millest tuleneb, et vaatamata ühenduse õigusnormides ette nähtud tingimuste formaalsele täitmisele, ei ole õigusnormides taotletud eesmärki saavutatud.

Õiguskindluse põhimõte võib seega kuritarvitamiskeelu rakendamist piirata.

Uhise pea hankimine

Selleks võib olla ka ebavajaliku vara soetamine. ELÜPS § 75 lg 1 järgi peavad maaelu arengu toetuse abil tehtavad kulud mh olema mõistlikud ja vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

Uhise pea hankimine

Ka seda aspekti tuleb kuritarvituse tuvastamisel arvestada. Samas ei saa igal juhul ebavajalikuks lugeda sellise asja ostmist, mida taotleja kasutas varem kasutuslepingu või muu suhte alusel. Ettevõtja võib ettevõtluses varem muu suhte alusel kasutatud seadmed asendada põhivarana omandatava seadmega.

Uhise pea hankimine

Võimalus hankida töövahend teist liiki tehingu abil ei muuda vahendit ebavajalikuks. Toetuse eesmärk ongi ettevõtlust ergutada, sh innustada vähemalt mingis ulatuses tegema tehinguid, mille tegemiseks muidu puuduks majanduslik stiimul.

Tingimuse Uhise pea hankimine loomisega võib olla tegu ka siis, kui ettevõtja ostab vajaliku ja mõistliku seadme endaga seotud äriühingult ning kulutuse kandmine on poolte tiheda seose tõttu vaid formaalne.

Uhise pea hankimine

Toetuse abil tehtav investeering peaks põhimõtteliselt aitama parandada taotleja majanduslikku toimimist. Positiivne muutus ei pea siiski tingimata ja kohe väljenduma efektiivsuse või jõudluse kasvus.

Marko ja Markus - meie investeerimispõhimõtted