Juhendite tootlemine sonnikul

Lehmade ja sigade puhul sunnib selle viimase seadme ost investeerima sõnnikumasinasse. Põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Katrin Rannik toob sealt välja peamise põhimõtte: sõnnikuhoidla mahutavus peab olema kaheksa kuu sõnnik. Tipplehm annab liiga palju sõnnikut? Hea lahendus on teada saada, milliseid seadmeid on vaja iga talu pidamiseks. Liigne lämmastik või selle andmine valel ajal teeb rohkem kahju kui kasu, seetõttu on väga oluline tunda kasvavatavate kultuuride vajadusi ja kasutatava väetise mineraliseerumist.

Ühe osa masinatest on kasumlik osta traktor, laadur või haagis ja ülejäänud, eriti neid, mida kasutatakse periooditi ja mille ostmine on kallis, on parem alguses võtta.

Farming Simulator 19 - universaalse loomakasvatusseadmete komplekti valik Kui soovime investeerida loomakasvatusse, peame tegema vajalikud seadmed ja seadmed. Masinate ja tööriistade valik sõltub harimistööstusest, millega tahaksime tegeleda. Hea lahendus on teada saada, milliseid seadmeid on vaja iga talu pidamiseks.

Saame osta ka spetsiaalseid haagiseid loomade transportimiseks, kuid see pole vajalik - loomade ostmisel ja müümisel saame loomade transportimiseks kasutada tasulist transporti. Põhikomplekt - transport traktor - laadurikonsooliga Fendt Favorit modifikatsioonhind: Ülaltoodud masinate ja tööriistade komplekt tagab: sööda 1heina, õlgede ning kanade ja lammaste toodangu transportimise ning kuuride puhtana hoidmise.

Kõik loomad, välja arvatud kanad, vajavad juurdepääsu värskele veele. Saame selle tarnida kahe erineva paagi abil. Esimest võimalust kasutame juhul, kui meil pole kavas lehmi aretada, sest Joskin 2 tanker suudab vedada ainult vett.

  • Kus on parem ravida reumatoidartriit
  • Росио засмеялась.
  • Сирена выла не преставая.
  • Kate elemendid
  • Lazarev toetab probleeme
  • Reievalu valu
  • Horisontaalse karmistamise ajal on oige kuunarnuki liigene valu
  • Гигантский компьютер содрогался мелкой дрожью, из густого клубящегося тумана падали капли воды.

Kahe eelmainitud masinakomplektiga vee transportimiseks ja tarnimiseks saame hakata maksimaalse jõudlusega kasvatama lambaid poesöödaga. Samuti võime hakata sead ja lehmi kasvatama ning nende toodetud väetiste eest hiljem hoolitsema. Lehmad ja sead toodavad väetisi. Aretuse algstaadiumis tasub kasutada kaupluses saadaolevaid tooteid - veiste ja sigade sööta.

1. Põhikomplekt - transport

Sel juhul toodavad mõlemat tüüpi loomad ainult vedelat sõnnikut, mida saab kasutada oma vajadusteks või müüa. Selleks täitke lägapaak farmi kõrval asuva spetsiaalse paagi 3 sisuga.

Komplekt õlgede töötlemiseks Põhu hakkija - Kuhn Primorhind: Talulaudas olgu korralik sõnnikuhoidla Viimane sõnnikukäitluse inventuur on tehtud Kuna tänaseks on avatud mitmeid kaasaegseid farme, siis põllumajandusministeeriumi arvates peaks olukord täna tunduvalt parem olema. Praegu pole alla kümne lehma pidajatele kehtestatud selliseid nõudeid nagu suurtootjatele.

Küll aga plaanitakse uue veeseaduse eelnõuga nõuda ka alla kümne lehma pidajatelt nõuetele vastavaid sõnnikuhoidlaid. Nimelt on plaanis 1.

Uue regulatsiooni kohaselt peab aga igal loomapidamishoonel olema lekkekindel sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla.

Sõnnikumajandus muutub karmimaks

Varem seda nõuet ei olnud põhjendusel, et paari lehma pidajate puhul on tegu vanade traditsiooniliste talulautadega, kus kasutatakse sügavallapanu ja sõnnik veetakse otse põllule. Praegu võib see puudutada pigem alustavaid lihaveisepidajaid, kelle loomad on küll valdavalt õues, ent kui neile on ehitatud laut, peab sel olema ka sõnnikuhoidla.

Eelnõu seletuskirjas tuuakse aga esile, et selline erisus talulauda puhul oli Euroopa Komisjoni rikkumismenetluses üks olulisemaid etteheiteid. Mitu kilo lämmastikku ja fosforit põldu paneme?

Teemad ja arutelu Teemad ja arutelu Tagasi Toitained Mahepõllumajanduses on üks peamisi saagikust piiravaid tegureid ebapiisav lämmastiku andmine.

Varem võis sama normi kasutada ettevõtte kohta keskmisena, ehk siis näiteks rohumaale võis seda mitte panna, rohkem toitaineid vajavale nisule ja maisile aga selle võrra rohkem.

Nüüd on piirmääradesse sisse arvatud ka see lämmastik ja fosfor, mis jääb maale loomade väljaheidetega.

2. Vee kohaletoimetamise komplekt

Nii et paljud põllumehed, eriti loomapidajad, peavad sel sügisel koguste üle täpsemat arvestust pidama ja koguseid tunduvalt vähendama. Ehkki veeseaduse järgi nõutakse, et sõnnikuga tohib anda kg lämmastikku hektari kohta, taimed seda kõike ei omasta.

Sõnnikumajandus muutub karmimaks Sõnnikumajandus muutub karmimaks 1. Nädala eest saadeti ministeeriumidesse kooskõlastamisele ka uue veeseaduse eelnõu. Ta loetleb: sõnnikut tohib põllule laotada väiksema laotusnormiga, lisaks ei mahu uute normide järgi läga enam hoidlatesse ära.

See tähendab, et sõnnikut võiks tegelikult hoopis suuremas koguses hektarile laotada. Keskkonnaministeerium viitab, et orgaanilisi ja mineraalseid väetisi ei tohi laotada 1. Ehk siis võib väetist laotada Ka siin soovivad põllumehed teha mõningaid muudatusi.

Nimelt soovitakse, et kui ilmastik võimaldab ja on näha, et taimed seda vajavad nagu see oli tänavu kevadelvõiksid põllumehed juba enne 1. Arutelude algul pakuti välja ka mõte, et lägaveo lõpptähtaja võiks tuua Sellega põllumehed mingil juhul nõus ei ole.

Põllumajandusministeeriumi üheksa lehekülje pikkuses kirjas keskkonnaministrile on muu hulgas välja toodud põllumeeste soov, et vajadusel võiks põldu väetada ka ajavahemikul 1.

Samuti tehakse ettepanek arvestada nii fosfori norm 25 kg hektarile kui ka karjatatavate loomade väljaheited siiski ettevõtte kogu põllumajandusmaa keskmisena, mitte põllupõhiselt.

Lisaks soovitakse, et ühtsete normide määramise asemel tehtaks kindlaks eri tüüpi sõnnikus sisalduvad toitained ning piirnormid määrataks vastavalt nendele. Väikefarmide puhul, kus on alla kümne lehma, keda peetakse sügavallapanul ning laut mahutab vähemalt kahe kuu sõnniku, ei peeta otstarbekaks sõnnikuhoidla rajamist või vähemalt tuleks selle rajamiseks anda ajapikendust.

Võrdlus Loomad toodavad üha rohkem sõnnikut Loomarühm.