Juhtmete tootlemine Urumchi. Võta meiega ühendust

Kas tõesti on meid jällegi õnnistatud võimalusega kohata haruldasi Baktria ulukkaameleid? Seejuures on nende kirjamärkide meeldejätmisel abiks teatud loogika. Esseede geograafiliste avastuste ajaloos. Muide, võimlemine ja võitluskunstide leebemate vormide harrastamine tänavatel, väljakutel ja parkides kuulub tänase Hiina tüüpilise suurlinnaelu juurde. Meeste ja naiste viimsed peatuspaigad on eristatavad välise kuju järgi: esimesed on ümara, teised kolmnurkse ristlõikega.

Ja millega siis looduskaitsjad rahul pole? Protesteeritakse Hiina maapealsete tuumakatsetuste vastu. Just Lop Nuri piirkonnas, siit mitte kaugel loodes asub tohutul maa-alal raketi- ja tuumakatsetuste polügoon, kus alates Mõned kaamelid näivad olevat igatahes endiselt täies elujõus. Rohkem kui kaameleid näib siin olevat sisalikke, kuid neid on võimalik märgata vaid väikeselt distantsilt, sest nende kehavärv langeb peaaegu kokku liiva- ja savikarva pinnasega.

Ettevalmistus

Tagasiteel Dūnhuángi ei suuda me peatumata mööduda lagedast väljast, kus muidu igati tavaline liivakõrb on kaetud päikese käes sätendava valge kristalse kihiga. Uudishimu sunnib kristalle maitsma. Jah, see on sool, kõige harilikum keedusool! Aga ikka peab sattuma ka tilk tõrva meepotti.

Vahepeal oli keegi tutvunud Tiina ja minu sülearvutite sisuga. Raivo kuulis äkitselt Ravi olaliigese neuralgiaga ukse pauku, nägi üht univormis naist meie tubade läheduses ning tabas tema näol kohkumist varjata püüdva ilme.

Ehk mõni toakoristaja käis rahuldamas oma IT-alast uudishimu? Ei, pigem Jätkem siiski esialgu välja ütlemata ennatlikud mõtteavaldused. Kerge vaevaga taastame paigastläinud settingud. Mõni rida eespool kirjutasin Lop Nuri tuumakatsetustest.

On põhjust jätkata samal teemal, sest meieni jõuavad kahepäevase hilinemisega uudised Venemaalt. Usutavasti ühines sel päeval ameeriklaste leinaga suur osa tsiviliseeritud maailmast, kuid mitte kõik. On raske uskuda, et täiesti juhuslikult langes üleeilsele päevale, just nimelt Väljudes Gānsù provintsist siseneme ühtlasi islamimaailma ja aastasse Teatavasti erineb muslimite ajaarvestus läänemaailma omast ja just eile algas Tõsiusklik muslim ei söö ega joo ramaḍāni vältel päikesetõusust loojanguni.

Järjest Juhtmete tootlemine Urumchi ilmnevad Sise- ja Kesk-Aasia mõjud. Juba näeme esimesi jurtasid. Kuigi valdav osa teeäärsest maastikust on viljatu kõrb või mägismaa, jäävad silma mitmed viinamarjaistandused.

Melonisaak on selles piirkonnas juba koristatud, tee ääres on müügiks välja pandud virnade kaupa Hāmì meloneid, mis on siinkandi hinnatumaid melonisorte. Enne Hāmìt paistab teest paremal lumiste tippudega ahelik ja selle kõrgeim, meetrine tipp. Tänane lisandus tuuri kodukale on tagasihoidlik, pole võimalust pikemalt kirjutada.

Kui nähtu vahepeal ei unune ja kui homme-ülehomme on enam aega, püüan tänast üsna huvitavat teekonda põhjalikumalt kirjeldada. Hiljem, XVI sajandil võeti kasutusele araabia kiri, õigemini selle erikuju chagatai. XX sajandil kasutati kirillitsat ja ladina tähestikku. Viimane polnud kuigi populaarne ning aastal tunnistati araabia kiri taas ametlikuks. L 15 sept: Hāmì — Shànshàn Pichan — Bizakliki Tuhande Buddha koopad — Leegitsevad mäed — Turfan Turpan ; km Hommikust sööme kohalikus muslimite restoranis, Juhtmete tootlemine Urumchi menüü erineb tavalisest hiina köögist vaid sealiha puudumise võrra.

Endiselt on tee ääres viinamarjaistandused ning rohkesti kuivateid, kus valmivad eriti magusad seemneteta rosinad. Viinamarjad ja rosinad on ahvatlevad, aga nende pesemisvõimalused puuduvad. Kes julgeb, see sööb.

Isegi muidu igatpidi ontlik doktor Karu st Inga unustab igasugused hügieeninõuded ja pistab poolkuivanud rosinaid kahe suupoolega. Põikame sisse kahele matmispaigale. Esimesel on hauakääbasteks umbes 4-meetrise läbimõõduga 2 m kõrgused punastest tellistest koonilise kujuga kuhilad pildil vasakul.

Kirjutage oma ülevaade

Midagi sarnast pole me varem juhtunud nägema ei Hiinas ega ka mujal. Tegemist olevat huide kalmistuga ja surnud maetakse siia tuhastamata. Mõne hauakääpa ees on araabia või hiina kirjamärkidega raidkirjad, tulease, viirukid, annetatud toit.

Kuigi islami ranged ettekirjutused ju keelavad alkoholipruukimist, on ühele teise ilma asukale annetusena toodud pudel riisiviina. Tähelepanu äratavad kahe kuhila otsa asetatud ristid.

  • Bitch Spin Sore

Tekib küsimus: kas tõesti kaunistab rist muslimi hauda või on muslimite surnuaiale maetud mõni kristlane? Teine matmispaik mõnikümmend kilomeetrit eemal on aga hoopis teistsugune, sarnanedes varem nähtutele: lagedal väljal on hulk savisest ja liivasest pinnasest valmistatud hauakääpaid, mõnda neist ehib poolkuu. Meeste ja naiste viimsed peatuspaigad on eristatavad välise kuju järgi: esimesed on ümara, teised kolmnurkse ristlõikega.

Väheste, arvatavasti jõukamate perede hauad asuvad omakorda kupliga mausoleumilaadses ehitises. Külastame Bizakliki Tuhande Buddha koopaid. Usundiloo seisukohast on need huvipakkuvad, sest lisaks budistlikule temaatikale on freskodel kujutatud isegi nestoriaanlikke preestreid.

Ent peale Lóngméni ja Mògāo suurejooneliste grottide nägemist ei avalda need enam erilist muljet, budakujud on ära viidud, suur osa freskosid hävinud. Palju enam erutab meeli koobaste juurde äkitselt ilmuv dap-trummiga tütarlaps ning eakas lonkav rawapi-mängija pildil vasakulkes oma 7-keelse näppepilliga paneb elu sisse nii külaelanikele kui ka meile.

Hiina - Unioonpeedia, mõiste kaart

Pärast paari instrumentaallugu esitab ta mõned laulud, saates end samal pillil. Ühes neius, kes on seni kõike rahulikult pealt vaadanud, vallandub tantsukirg. Esialgu üsnagi vaoshoitult ja sulniste liigutustega demonstreerib ta meile uiguuri rahvatantsu, ent satub järjest enam ja enam hoogu, tõmmates hiljem tantsuringi ka ühe külamehe ja Tiina.

Selle kõrgemad tipud jäävad kas liiga kaugele või pilvede varju, ent aeg-ajalt avaneb siiski vaade pisut madalamatele, ja meetristele lumistele tippudele.

Siiditee Tuur blogi I

Ilm on äärmiselt muutlik, umbes tunni jooksul langeb temperatuur lt 8 kraadini, järgmise tunni või kahega tõuseb aga ni. Temperatuuri muutustega, eriti langusega kaasneb tugev tuul, aeg-ajalt vihm ja hiljem ka liivatorm.

Juhtmete tootlemine Urumchi

Autode katusebokside kinnitused ei pea tuulele vastu ja neid tuleb teel mitmel korral kinnitada. Meieni jõuavad kuuldused, et eile sulges politsei tugeva tuule tõttu liikluseks tee. Täna on igatahes tee avatud. Otsekui hoiatusmärgid kargavad silma tuulega kummulipaiskunud veoautod. Igaks juhuks vähendame sõidukiirust, et vältida mõne ootamatu iili meelevalda sattumist ja teelt kõrvalekaldumist.

Peale suurepäraste mälestiste, peale Maailma Ema, andsid need paigad meile terve rea legende Grupis ilmnevad mõned kergemad tervisehäired, kel köha-nohu, kel kõhuhädad. Kui köha ja nohu põhjustajana võime kahtlustada autode kliimaseadmeid ja suuri temperatuurikõikumisi, siis kõhuhädades on küllap süüdi viinamarjad ja rosinad.

Juhtmete tootlemine Urumchi külastab enamik meist Turfani Muqamiteatri etendust. Teatri nimi võib viia segadusse, sest erinevalt araabia traditsioonist ei tähenda muqam uiguuri muusikas improvisatsiooni aluseks olevat meloodiamudelit, vaid hoopis ulatuslikku süidi-laadset kompositsiooni, mis sisaldab laule, poeesiat, tantse ja instrumentaalseid vahemänge. Uiguuri traditsiooniline muusika ja tantsud on atraktiivsed ning huvitavad, esitus professionaalne. Laval on 4 tantsijat, 2 eeslauljat ehk muqamchid, 2-keelne näppepill dutar, 5-keelne tämbür, rawap-lauto, chang-tsimbel, sunay-oboe, dap-raamtrumm ja naghra-komplekt.

Juhtmete tootlemine Urumchi

Sellest kõigest inspireerituna tekib idee kutsuda mõni uiguuri muqami-grupp ka järgmisele Oriendi festivalile. Kõhuhädad jätkuvad. Tohter Inga hoiab ravimikastikest käeulatuses, et jagada soovijatele Imodiumi kapsleid, vältimaks teel liigsagedasi metsapeatusi või asjakohasemalt väljendudes kõrbepeatusi. Tervise teema muutub enam ja enam aktuaalseks. SILK 3 meeskond on ametis keeleuuenduste juurutamisega ja peagi ilmub grupi meditsiinileksikasse termin pasanteeria, mille etümoloogias ugri-kreeka algupära märkamiseks ei pea tingimata olema morfoloogiaprofessor.

Nali naljaks, kuid tekib kahtlus, kas tegemist on lihtsalt toidumürgitusega või hoopis ebameeldivamaga, nakkuslikult omandatud Juhtmete tootlemine Urumchi. Karezis mängib üks uiguuri rahvariietes noormees meile pikakaelalisel viiekeelsel tämbüril paar viisi. Ta mängutase pole kuigi kõrge, aga muusikalise vajakajäämise kompenseerivad eredavärviline kostüüm ja innukas esinemine.

Me ei kiirusta kuhugi, võtame endale küllaldaselt aega uiguuride külaeluga tutvumiseks. Ühes teeäärses külakeses püüab Aivo videolindile salvestada niitnuudlite valmistamist ja nan-leiva küpsetamist, astudes samal ajal kogemata tundur-ahju tuleasemesse ja tekitades sellega jalale teravat valu esilekutsuva põletushaava.

Assa raks! Jalg on täitsa punane. Päeva teisel poolel sõidame linnast välja ja püüame leida Turfani lähedal asuvat Aydingköli, järve, mis asub Surnumere järel sügavuselt maailma teises või kolmandas nõos m allpool merepinda.

See üritus meil kahjuks ebaõnnestub. Umbes pooleteisetunnise sihituna paistva otsimise järel loobume, sest külavaheteedel juhatatakse meid kord ühele, Sialis Spin valutab teisele poole, kord öeldakse järv asuvat poole sõidutunni kaugusel, siis jällegi 2 tunni kaugusel. Üldiselt on meil olnud hiinlasest tõlgist-teejuhist palju abi, aga uiguuri külades enamasti hiina keelt ei mõisteta või ei taheta mõista.

Mõnikord koguni tundub, et kohalik tervitus ässalamu äläykum ja meie umbes kümnekonnast sõnast koosnev uiguurikeelne sõnavara täiendatuna kehakeelega aitab rohkem. Tiina toob tabava võrdluse: kui 20 aastat tagasi oleks üks Moskva giid tulnud välismaalaste grupiga Võru äärelinna ja vene keeles küsinud teed Vastseliina piiskopilinnuse juurde, siis tulemus oleks Juhtmete tootlemine Urumchi kujuneda üpriski sarnaseks.

Niisiis jõuame Turfani alamikus nivooni m allpool merepinda ja katkestame otsingud. Ekslemiseks kulutatud aega ja autokütust ei tule siiski lugeda tarbetult kaotsiläinuks, sest me satume oma eksirännakutel sellisesse eksootilisse Kapa-Kohilasse, kuhu vaevalt ühel eurooplasel muidu asja võiks olla.

Õhtust sööme tüüpilises uiguuri söögikohas, kus laudade asemel on lavatsid nagu Kesk-Aasiale omane. Kui välja jätta mõned erandid, siis üldiselt võiks öelda, et mida kaugemale läände, seda enam väheneb nii olustikus kui ka toidukultuuris Hiina mõju, eriti väljaspool linnu.

Kasahstani majanduse tooraine orientatsioon koos pikkade vahemaade ja madala rahvastikutihedusega määrab majanduse kõrge sõltuvuse transpordist. Kui majanduslanguse perioodil tagas transpordikompleks kõik riigi majanduse kõikidele vajadustele ning toetas ka veoteenuste tariifide ja -hindade kulusid, nõuab praegu stabiilse kasvu perioodi jooksul olulist riiklikku toetust transporditööstuse taastamine ja tõstmine. Transpordi- ja sidevõrgu tasakaalustamata paigutus kogu riigis takistab ühtse majanduse ruumi arengut ja elanikkonna liikuvuse kasvu.

Riisi on toidulaualt välja tõrjunud nan, tundur-ahjus küpsetatud valge leib. Pea kõik kannavad peas tikanditega kaunistatud tuppat, peakatet, mida enamik eestlasi teab ilmselt tübeteika pildil ülal nime all. See võrdlus tugineb küll ndate aastate Kesk-Aasia kogemusele, ent peab eeldatavalt paika ka praegu. Ühel siiditeelisel, kes lendab Islamabadist tagasi koju, tuvastatakse Eestis tõepoolest šigelloos ja ta vajab koguni lühiajalist haiglaravi. See on tegutsev pühakoda ja samas muudetud turismiatraktsiooniks: siia müüakse pileteid, sissekäigu juures paiknevad suveniiride müügiletid, taustaks kõlab tiibeti meloodiakäänul ja kaastunde-bohisattva mantral põhinev Hiinas hetkel ülipopulaarne budistlik šlaager, palvetamisruumi Juhtmete tootlemine Urumchi siseneda isegi naised lühikestes pükstes, paksude persete välkudes.

Mida arvavad kõigest sellest tõsiusklikud muslimid, võime vaid oletada. Kui prohvet Muḥammad oleks elanud XXI sajandil Maantee kulgeb üle Tjan-šani aheliku madalama osa, tõustes mitte kõrgemale kui m merepinnast.

Eespool ütlesin, et mida kaugemale läände, seda vähem on märgata han-hiina mõjusid. Loomulikult ei käi see tööstuslinnade ja Xīnjiāngi provintsi pealinna Ürümqi kohta, sest suurema osa nende elanikest moodustavad just han-hiinlased. Ürümqi keskele on kerkimas tõeline city mitmekümnekorruseliste majadega.

Uusehitised on kvaliteetsed ja näevad head välja, ent Linna peatänavate firmade ja kaupluste nimed on sageli ka venekeelsed või dubleeritud kirillitsas.

Ülemaailmne transpordisüsteem on moodustatud. Maailma transpordisüsteemi üldised omadused

Pole ka ime, sest suhetel Venemaaga on pikk ajalugu. Juba ammustest aegadest on ümberkaudsetes külades elanud Kerženetsi päritolu staroverid. Revolutsiooni järel tulid siia kodusõja eest pakku kasakad ja Kaasani tatarlased. Ja lõpuks, uut laadi majanduskontaktid Venemaaga on tekkinud viimase kümnekonna aasta jooksul. Muide, teatud määral on vene-uiguuri ammuste sidemete tõestuseks ka paljud vene keele kaudu uiguuri keelde imbunud laensõnad: karwat vooditok elektertalun tšekkadiyal tekkmashina autobinzin bensiin jne.

Aivo teeb katset kaupluses vene keelega hakkama saada. Yang Zengxini valitsemisviise ei tohiks ajaloo kurioosumite hulgas unustada. Meie juuresolekul karistas filosoofiamagister kohalikku jumalat vihmata jäämise pärast. Veejumalat peksti vitstega, kuid see oli tõrges ega andnud vihma. Siis raiuti tal käed ja jalad Juhtmete tootlemine Urumchi ja uputati jõkke. Tema asemel ülendati jumala seisusesse kohalik kurat. Ka hukkamisviise näib filosoofiamagister hästi tundvat.

Armee suurust arvutatakse mütside arvu järgi, seepärast on teivaste otsa pandud hulk harilikke ja nokkmütse. Juba Hotanis soovitati meile teenijaskonna palkamise asemel osta mõned teenrid ja tüdrukud, see olevat parem ja odavam. Ei tahaks reisiblogi liialt arvukate tsitaatidega koormata, ent akadeemikust-orientalistist poja nägemused ja kirjeldused erinevad kunstnikust-müstikust isa omadest sedavõrd, et kohati tekib tunne nagu nad oleksid mööda Sise-Aasia radu kulgenud paralleelmaailmades.

Juhtmete tootlemine Urumchi

Tundub endalegi üsna uskumatuna, kui hästi oleme suutnud oma esialgset reisiplaani järgida. Hetkeseisuga oleme koguni ühe päeva võrra graafikust ees. Hilisõhtuse lennuga peavad Pekingist Ürümqisse jõudma Priit ja Kaido, meie kaks uut reisikaaslast, kellega juba homme jätkame rännakut Siiditeel lääne suunas. Aga just praegu saabub teade, et nende lend hilineb. Hommikul, öelnud uutele siiditeelistele tere, on aeg öelda Kaido elukaaslasele Ingale head aega.

Tema jaoks tähistab käesolev hetk Siiditee Tuur lõppu ja juba paari päeva pärast naaseb ta Shànghǎi kaudu Eestisse, kus ootavad ees töö ja muud kohustused. On kuidagi kahju hüvasti jätta, oli ju Inga äärmiselt meeldiv reisikaaslane. Pealegi, teades tema mägedekirge, võime vaid oletada, kuivõrd raske on tal meist lahkuda enne Tiibetit ja Karakorumit. Heasoovlikud kallistused ja traditsioonilised põsemusid Eksponaatide hulka töötlemise seadmed ja tarvikud, avastamise ja analüüsi ja diagnostika vahend ja tarvikud, elektroonilised meditsiiniseadmed, meditsiini mööbel, Laboriseadmed, meditsiinilised tarbekaubad, abimaterjalid puuetega isik, hooldusravi ja taastumas seadmed, monitorid, ortopeediliste seadmete ja silmahaiguste seadmed, hambaravi seadmete, puhastus- desinfitseerimisvahendid, meditsiinitarvete pakendamisel, biomeditsiini ja keemiatoodete, pere eest hoolt kandmine, nõel-puuvilla tooteid, meditsiini ja toitumise tervishoiu toodete jne.

Riiklik Anesteesia Akadeemiline konverents Hiina Medical Association Aeg: september Asukoht: Zhengzhou, Hiina [Näitus Lühike sissejuhatus] See konverents on esimene klass akadeemilise konverentsi Hiina Medical Association, aastakonverentsil suurte rühmade Anestesioloogia filiaali toimub samal ajal, nii et see on väga oluline akadeemilise sündmus Ülemaailmse transpordi kohta töötas üle Juhtmete tootlemine Urumchi inimese.

Igal aastal transporditakse igat aastast rohkem kui miljardit tonni lasti ja rohkem kui 1 triljonit igat liiki transpordiliigid. Maailma lasti ja transpordi transport on geograafiliselt jaotatud väga ebaühtlaselt. Majanduslikult arenenud riikide vedu iseloomustab erinevate allsektorite kõrge tase ja koostoime.

Arengumaades on transport majanduse mahajäänud tööstusharu. Maailma transpordi struktuuri iseloomustab maa, vesi ja õhk. Tõeline transport sisaldab auto, raudtee ja torujuhtme. Maanteede pikkus on 24 miljonit km.

Autotranspordi kõrgeim tase on märgitud Ameerika Ühendriikides. Teede paksus eraldada Lääne-Euroopa ja Jaapan. Maailma Raudteevõrgustik on moodustatud kahekümnenda sajandi alguses. Raudteede kogupikkus on umbes 1 miljon km. Torude transport on välja töötatud nafta- ja maagaasi tootmise kiire kasvu tõttu.

Ma sain suurima arengu USA ja Venemaa. Veetransport hõlmab mere- siseveetranspordi ja järve laevandus.

Maismaatransport

Meretransport teenindab merekaubanduse laevastiku, mille kogumahutavus on miljonit tonni. Meresadamate koguarv on umbes 2,5 tuhat, millest umbes 40 on ülemaailmsed sadamad. Sadamad võivad olla universaalsed ja spetsialiseerunud. Kanaleid on suur mõju meretranspordi geograafiale: Panamani ja Suez. Siseveetranspordi geograafia määratakse kindlaks looduslike eelduste jõgede ja järvede olemasolu ja laevakanalite olemasolu. Lake laevandus arendatakse peamiselt Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

Järeldused: Maailma transpordisüsteemi mehhanism moodustab kõik sõnumi, transpordiettevõtete ja sõidukite tee. Ülemaailmse transpordivõrgu peamised parameetrid: töötajate arv, maailma transpordivõrgu kogupikkus, ilma mereteedeta.

  • Miks hakkavad liigesed haiget tegema

Peamised transpordiliikide on maa raudtee- ja auto vees meri ja jõeõhu, torujuhtme ja elektrooniliste elektriliinide. Kasahstani Vabariigi geopoliitiline roll, st Euroopa ja Aasia vahelise transiidi silla roll, samuti Venemaa ja Hiina vahel, määratakse selle asukoha järgi Euraasia mandri keskuses. See asub Euroopa ja Aasia ristmikul, mille tõttu on tal märkimisväärne transiidipotentsiaal, pakkudes Aasia riikidele geograafiliselt alternatiivsete maismaatranspordiga seotud sidemeid Venemaaga ja Euroopaga.

Maailma sotsiaalne ja majanduslik geograafia. Kontseptuaalne terminoloogiline sõnastik. AliSov N. Majandus- ja sotsiaalne geograafia maailma.

Juhtmete tootlemine Urumchi

Balandin R. Loodus ja tsivilisatsioon. Bromley Yu. Inimkond on rahvaste. Gdalin D. Globaalne geograafia. Gerchichova I. Rahvusvahelised Majandusorganisatsioonid. Smooth Yu. Piirkondlikud uuringud. Glady Yu.

Majanduslik ja sotsiaalne geograafia. Maailma sotsiaal- ja majanduslik geograafia.

Dec 16, [Näitus teade] Med-linket näitus ülevaate teisel poolel aastal kodus ja välismaal on möödas pool on silmapilgu, vaadates esimese poolaasta muudatustest arstiabi ringi võib kirjeldada kui vahemikus tulekahju, ja seal on rohkem üllatusi ootab meid teisel poolaastal Nüüd Med-linket soovitab mõned näitused vihaseks külastate teisel poolel aastal Eksponaatide hulka töötlemise seadmed ja tarvikud, avastamise ja analüüsi ja diagnostika vahend ja tarvikud, elektroonilised meditsiiniseadmed, meditsiini mööbel, Laboriseadmed, meditsiinilised tarbekaubad, abimaterjalid puuetega isik, hooldusravi ja taastumas seadmed, monitorid, ortopeediliste seadmete ja silmahaiguste seadmed, hambaravi seadmete, puhastus- desinfitseerimisvahendid, meditsiinitarvete pakendamisel, biomeditsiini ja keemiatoodete, pere eest hoolt kandmine, nõel-puuvilla tooteid, meditsiini ja toitumise tervishoiu toodete jne. Riiklik Anesteesia Akadeemiline konverents Hiina Medical Association Aeg: september Asukoht: Zhengzhou, Hiina [Näitus Lühike sissejuhatus] See konverents on esimene klass akadeemilise konverentsi Hiina Medical Association, aastakonverentsil suurte rühmade Anestesioloogia filiaali toimub samal ajal, nii Juhtmete tootlemine Urumchi see on väga oluline akadeemilise sündmus Näitusel täielikult katta meditsiinitehnika, ravimite, toitumine ja arstiabi kodumajapidamistele meditsiinitarbed, tervishoiu juhtimine ja muud sellega seotud teenused.

X klass. Raamatus: üldharidusasutuste programmid. Sile, S. Lavrov Maailma majandus- ja sotsiaalse geograafia. Blitch M. Poliitiline geograafia maailma. Geograafia ülesanded. Kolosov V. Poliitiline geograafia: probleemid ja meetodid. Lumi ja jää maailm. Lipetid Yu. Ettevõte läbinud ISO kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifitseerimine;igasuguseid toodetud toodete mõistlik disain,täiustatud tehnoloogia,TIG MIG keevituse põleti,plasmalõikust tõrvik,keevitamine torch,torch kaabliga kiire pistiku pesa seeria tooted läbi euroopa LIIDU CE JA 3C sertifitseerimise ja pidevalt toetada alustamise faasis ja rahvusvahelise vahetamise keevitusseadmed eri liiki tooted,ühiste huvide ja ühise arendamise sõpradega kodus ja pardal.

Juhtmete tootlemine Urumchi

Ettevõtte funktsioonid:vastavalt erinevad nõuded keevitus tehnoloogiat kodus ja pardal tootjad valida tarvikud sobivad kõige sobivam;vastavalt kodu-ja välis-kaubanduse business erinevaid turu nõudlusest, et pakkuda abi erinevaid nii palju kui võimalik.