Haiget tera tagasi. Mis on armastus?

Ta lehitses läbi päevikud, mida nii enda kui poja kohta tolle sünnist saadik peab, otsides mingitki märki, mis ajast poisi tervis halvemaks läks. Mõnikord on need ravitavad, mõnikord on tekkinud soolekeerd või ummistus ja siis ei pruugi ka ravimitest enam abi olla. Varasematel aegadel seda aga eriti ei tähtsustatud. Samal põhjusel — et tera ei saaks reageerida maohappega — ei neelata neid alla, vaid lastakse keele all ära sulada.

Klassipilte tehti tollal ikka Lenini bareljeefi all. Õpilased istuvad ümber laua, mitte üksteise taga nagu Praeguse ja Nende kogemust ei saa võtta üldkehtivana, kuid mõtlemisainet annab see siiski.

Kasvatamine vs. Varem oli kool kasvatus- distsiplinaar- ning võimuasutus. Õpetajatega suhtlemine ei olnud pingevaba, pigem nõuti allumist. Kooli tajuti õpetamise, mitte õppimise paigana.

Asi läks hullemaks...

Keskkonnana polnud see kuigi meeldiv — koolihoonedki olid ranged ning äratasid aukartust. Õpilane ja õpetaja on rohkem mentori ja õppija rollis. Üha enam renoveeritakse koolihooneid noortele mõnusamaks ning hubasemaks. Rääkimata välialadest, kus saab vahetunnis sisukalt aega veeta.

Kontroll või iseseisvus Tunnid toimuvad niisamuti nagu aastaid tagasi. Enamjaolt õpitakse klassides ja ainepõhiselt, kuid mõnes koolis jagatakse õpilased nt inglise keeles või matemaatikas temporühmadesse ja tunnid toimuvad väiksema seltskonnaga.

Haiget tera tagasi

Õppetöö on muutunud vaheldusrikkamaks. Koolis vaadatakse filme ja videoid, tehakse kuulamisülesandeid, mängitakse ainega seotud internetiviktoriine. Toimub palju projektõpet, õpetaja asemel loovad õpilased ise teemadega seotud esitlusi, mänge ja viktoriine. On leitud mitmesuguseid lahendusi, mille põhjal õpilasi hinnata. Varem oli õppimisel kindel muster: õpetaja õpetab õpiku põhjal teemad selgeks, õpilased käivad klassi ees vastamas ja lõpuks tehakse kontrolltöö.

Vanasti oli teadmiste monopol õpetaja käes, internetti polnud. Tänapäeval pingutatakse, et õpilaste kriitilist mõtlemist, sh internetist leitud info hindamise oskust arendada. Varem polnud seda koolis vaja, õpiku õigsuses ja õpetaja öeldus ei kaheldud.

Teema: Varsti tagasi tööle, aga laps on koguaeg haige(nohu).

Interneti vahendusel on võimalik mõistlik õppetöö isegi tänases eriolukorras. Muud ühendusviisi peale näost näkku kohtumise õpetaja ja õpilase vahel ei olnud.

Haiget tera tagasi

Paljudel puudus isegi lauatelefon, iPadist rääkimata. Kaheksakümnendatel sellist valikuvarianti ei olnud.

  • Uhised vigastused tahendavad
  • Mis on tingimusteta armastus?

Vanasti nõuti vahetunnis ringis jalutamist. Nüüd jalutamist enam ei eeldata, kuid vahetundides tuleb ikkagi korda hoida. Paljudes koolides on tehtud eraldi pikad vahetunnid, mis on pühendatud sportimisele võimalusel vabas õhus või puhkamisele sellisel moel, et õpilased saaksid ennast välja elada.

Kaheksast kolme aineni Koolipäeva ülesehitus on jäänud aastate jooksul sarnaseks. Päev algab olenevalt koolist kell 8—9 välja arvatud õhtused vahetused.

Interactive Manual

Koolipäev kestab Haiget tera tagasi kuni Haiget tera tagasi tundi, üks tund umbes 45 minutit, aga sageli võib juba põhikoolis kohata paaristunde või minutilisi tunde.

Tundide vahel on 5—15, vahel kuni 40 minuti pikkused vahetunnid. Suurem muutus on toimunud päevaste õppeainete mahus. Varem oli kuue koolitunni peale kuus ainet, praegu on mõnes koolis see arv kõigest kolm-neli.

On hakatud mõistma, kui raske on õpilastel kiiresti ainelt ainele ümber lülituda.

Ei märka või ei taha märgata? Vanemad peatavad auto kooli ees ülekäigurajal

Kasutusele on võetud paaristunnid, kus õpitakse umbes 80 minutit sama ainet. Koolipäev ise on niisama pikk kui vanasti, aga õppeaineid on vähem ja see aitab keskendumisele kaasa.

Puhata ja mängida: Two Point Hospital (PC)

Kahjuks pole selline süsteem veel igal pool levinud ja paljudes koolides peavad õpilased senimaani rööprähklema kuue kuni kaheksa õppeainega päevas. Hambaarsti asemel psühholoog Tänapäeval hoolitakse laste vaimsest heaolust rohkem.

Nii tsink kui ka C-vitamiin soodustavad valgete vereliblede teket veres, need on vajalikud haiguste vastu võitlemiseks. Tsink aitab ka immuunsüsteemil toota nn. T-rakke valgete vereliblede põhitüüpi, millel on immuunsüsteemis palju ülesandeid, nagu spetsiifiliste antikehade äratundmine ja teiste immuunrakkude aktiveerimine ja deaktiveerimine. Tsink ja C-vitamiin on ühendatud Influ-Zinc imemistabletis, nii imenduvad need ülemiste hingamisteede kaudu limaskesta. Korjas üles absoluutselt kõik nohud ja köhad, viirused ja batsillused.

Koolis on psühholoogid, tollal olid vaid mitte eriti armastatud hambaarstid. Nõukogude ajal ei räägitud õpilastel esinevatest vaimsetest häiretest, tänapäeval on see tähtis.

Koolikiusamist on alati olnud — nii väikest narrimist kui ka pikaajalisemat terroriseerimist. Füüsiline ning vaimne vägivald ei ole uued nähtused, küberkiusamine aga on.

Haiget tera tagasi

Internetis ollakse julgemad ja ekraani taga istudes on teiste narrimine lihtsam kui näost näkku. See on suur mure koolielus ja ka väljaspool kooli. Üheskoos üritatakse kiusamist vähendada — saadakse aru, et iga õpilase ning õpetaja kohus on hoolitseda koolikogukonna heaolu eest.

Homöopaatia — tillukeste terade tarkus 1 Marika Makarova, See enam kui aastat tagasi loodud ravisüsteem on olnud mu enda truu lemmik ja tõhus abimees juba aastaid. Saksa arsti Samuel Hahnemanni loodud homöopaatia on ravisüsteem, mille aluseks lääne meditsiini isaks kutsutud ja arstide kutse-eetika sõnastanud 5. See tähendab, et aine, mille suur annus teeb haigeks, suudab potentseerituna ehk homöopaatiliselt lahjendatuna olla ravim.

Varasematel aegadel seda aga eriti ei tähtsustatud. Õpilaste suhted on sarnased Kiusamisega on tihedalt seotud klassi ühtsus. Kui klassis saavad kõik omavahel hästi läbi ja üksteist austavad, siis kiusamist ei teki.

Kui klass jaguneb kampadeks ja eristatakse populaarseid õpilasi ja nohikuid, on ka negatiivset käitumist rohkem. Siis antakse teistest erinevate inimeste kohta halbu kommentaare või tehakse endast nõrgematele füüsiliselt haiget.